Uniwersytet Gdański - strona 65

Marża brutto

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3297

Marża brutto   Podejmowanie decyzji o asortymencie produkcji, wielkości programu produkcyjnego i cenach produktów powinno odbywać się na podstawie kryteriów ekonomicznych, jak : Koszt produkcji Marża pokrycia Zysk   Metody wspomagające ustala...

Metody ustalenia cen

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2758

METODY USTALANIA CEN   Ceny w przedsiębiorstwach mogą być ustalane przy użyciu 3 podstawowych metod : Metody te są traktowane jako 3 niezależne sposoby cenotwórstwa, to jednak przy podejmowaniu ostatecznie decyzji niezbędne jest uwzględnienie elementów każdej z tych trzech metod.   Metody kosztowej...

Polityki kształtujące ceny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

Polityki kształtujące ceny     Polityka fiskalna                                                               Polityka monetarna (NBP) . Podatki                                                                            . Stopa procentowa . Cła                                                      ...

Skutki zmian cen

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

  Skutki zmian cen :   Efekt substytucyjny   - efekt Marshalla , polega na tym, że każda zmiana ceny stwarza nabywcy nowe możliwości wyboru ponieważ zmieniają się relacje cen na poszczególne produkty. Działanie takiego efektu jest widoczne już przy wzroście ceny jednego artykułu - wówczas, z reguły...

Strategie cen

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1918

METODY USTALANIA CEN   Przywództwo cenowe Na rynku istnieją liderzy, mają zdolność ustalania i kontrolowania poziomu oraz struktury cen Lider ustala marże i zyski na satysfakcjonującym go poziomie, którą akceptują naśladowcy Lider ma znaczny udział w rynku   Chaos : Poziom i struktura cen są nieprz...

Znaczenie kosztów w kształtowaniu ceny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

ZNACZENIE KOSZTÓW W KSZTAŁTOWANIU CENY   Typy kosztów   Koszty ze względu na rozpatrywany horyzont czasowy Zmienne     ( to koszty zależne od rozmiarów działalności przedsiębiorstwa, tj. ilości produkowanych wyrobów np. koszty materiałów bezpośrednich, koszty robocizny bezpośredniej, koszty energii...

Zagadnienia ze statytsyki dla kierunku biologia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Równości średnich, normalny,losowe,równe wariancje, sk.interwałowa,ilorazowa Cochrana-Coxa : pr.niezależne, normalne,nierówne wariancje Manna-Whitneya: nieparametryczny odp. Testu t-studenta, nienormalny, dot. Równości median, obl. Wykonywane w oparciu o rangi, a nie wartości test Walda-Wolfowitza(t...

Pytania na egzamin ze statystyki dla kierunku biologii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

„pytanio-zagadnienia” ze staty 1. Kwantyle - mediana -wartość zmiennej dzieląca zbiór danych na dwie równe części 2. Chi 2 - test nieparametryczny, liczebność oczekiwana nie mniej niż 6 (n/r*c), 2x2, test dokładny Fischera, z poprawką Yatesa 3.

Test ze statystyki dla kierunku biologii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Statystyka 1.Skala porządkowa dotyczy: Odp. Każdy element zbioru otrzymuje rangę różnicującą zbiór w sposób jakościowy. 2. Test T Studenta to: Parametryczny …….(coś tam dalej było) 3.Odpowiednik T Studenta w nieparametrycznych testach: Odp. Test U Manna - Whitneya 4. Kiedy stosujemy test Coc...