Uniwersytet Gdański - strona 64

Zadanie na leasing -prezentacja na wyklad

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Zadanie 1 LEASING FINANSOWY (POŚREDNI) KSIĘGOWANIA U LEASINGODAWCY Założenia: Firma leasingowa „Pawian” (leasingodawca) podpisała w dniu 20 grudnia 2004 r. z firmą produkcyjną „Pantera” (

Rachunek zyskow i strat-sciaga

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029

A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: I.Przychody netto ze sprzedaży II. Zmiana stanu produktów III. Przychody netto ze sprzedaży tow. i mater.- B.Koszty działalności operacyjnej I-VII.Koszty wg. rodzajów VIII. Wartość sprzedanych tow. i mater. C. Zysk(strata)ze sprzedaży(A-B) D....

Rachunkowość finansowa- ściąga z zadań

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1344

Zad.4 . 1. Wz-wydano z magazynu x sztuk produktów-wart.w cenie ew. 2 .faktura VAT „kopia” płatna przelewem wystawiona dla spółki.. *x sztuk wyrobów po x zł.*podatek należny23% *suma faktury 3 .Pk-odchylenia od cen Ew.przypadające na sprzedane wyr.got. 4. przeniesienie kosztów sprzedaży 4. przeniesi...

Rachunkowość finansowa- ściąga z zadań - Koszty wytworzenia

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

1) Pw-przyjęto do magazynu z produkcji x sztuk wyr. got.-wartość w cenie ewiden. 2)koszty zakupu, przypadające na materiały pobrane Do zużycia *bezpośrednie * na cele 3)Pk-przeniesienie kosztów wydziałowych 4)Pk-rzeczywisty koszt wytworzenia wyr.got. 5)Pk-odchylenia od ceny Ew.przypadające na...

Analiza progu rentowności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1155

Analiza progu rentowności ( analiza punktu krytycznego )   Punkt krytyczny ( break even point ) - zwany progiem rentowności:   Ilościowy   ( próg rentowności to taka wielkość produkcji sprzedaży przy której całkowity przychód uzyskany z tej sprzedaży pokryje całkowity koszt )     (Q = Całkowite kos...

Cele strategii cenowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1358

  CELE STRATEGII CENOWYCH   Wszystkie strategie w przedsiębiorstwie maj ą charakter kaskadową :   Strategia całego przedsiębiorstwa   Strategia marketingowa   Strategia cenowa       Często w organizacjach dochodzi do ustalania celów sprzecznych, np. :     ABSURDY Maksymalizacja zarówno wolumenu spr...

Czynniki kształtujące cenową wrażliwość nabywców

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1778

Czynniki kształtujące cenową wrażliwość nabywców :   Efekt wartości unikatowej   - nabywcy są tym mniej wrażliwi na cenę im bardziej unikatowy jest charakter produktu ( kolekcjonerskie )    (monety kolekcjonerskie, improwizacja artystyczna ) Efekt świadomości istnienia substytutów   - im mniejsza j...

Czynniki zewnętrzne które wpływają na cenę

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1575

Czynniki zewnętrzne które wpływają na cenę Fenicjanie byli pierwszymi którzy wynaleźli pieniądz   CENA JAKO ELEMENT RYNKU :   Cena pojawiła się wraz z gospodarką towarowo- pieniężną i od tego czasu jest jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych.   W większości teorii ekonomicznych pojęciem CENY ...

Funkcje cen

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1169

Ceny muszą spełniać 3 wzajemne powiązane funkcje, aby aktywnie oddziaływać na przebieg procesów gospodarczych:   Informacyjna   - umożliwia uczestnikom rynku prowadzenie rachunku ekonomicznego,    ceny wyrażając wartościowo nakłady oraz efekty, umożliwiają ocenę opłacalności poszczególnych przedsię...

Inflacja - Stopa inflacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

Inflacja   - trwały wzrost ogólnego poziomu cen, przy uwzględnieniu zmiany jakości towarów w danym okresie, wysoka inflacja ma charakter z natury negatywny, ale pewien niewielki wzrost ma dwojaki skutek: i negatywny i pozytywny Negatywne   : wywoływanie niewłaściwej alokacji zasobów zmniejszającej ...