Uniwersytet Gdański - strona 62

Sekurytyzacja aktywów - Rynek finansowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Sekurytyzacja aktywów. Sekurytyzacja jest to metoda pozyskania środków finansowych poprzez emisję papierów wartościowych pod istniejące lub przyszłe wierzytelności. Polega na emisji papierów wartościowych pod zastaw wierzytelności, którymi...

Skład zarządu EBC i jego zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Skład zarządu EBC i jego zadania. Eurosystem składa się z Eurosytemu Banków Centralnych oraz największych banków. Organy kierujące bankiem to: Zarząd; Rada Prezesów; Rada ogólna. Zarząd składa się z Prezesa, Wice prezesa i 4 członków-razem 6 osób. Członków zarządu mianuje się spośród osób o ...

System finansowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777

System finansowy System finansowy tworzą instytucje finansowej, rynki finansowe, instrumenty finansowe oraz różnego rodzaju regulacje określające zasady funkcjonowania i powiązania między rynkami oraz instytucjami finansowymi. System ten umożliwia alokację i rozmieszczenie oszczędności, jak równi...

Metody wyodrębniania i oczyszczania substancji-sprawozdanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2807

Ćwiczenie 2 Metody wyodrębniania i oczyszczania substancji Ćwiczenie 1. Podstawowe ćwiczenia laboratoryjne 1. Proste czynności laboratoryjne a) przygotowanie roztworu w probówce Obserwacje : Po wymieszaniu Cu(NO3)2 z wodą otrzymałam roztwór o barwie jasnoniebieskiej. Wnioski : Cu(NO3)2 dobrze rozp...

Elektrolity i nieelektrolity-sprawozdanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 931
Wyświetleń: 4935

ĆWICZENIE 7. Ćwiczenie 1. (przewodnictwo elektryczne jako kryterium podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity) Doświadczenie: a) stosując zestaw z żarówką i elektrodami węglowymi badamy przewodnictwo roztworów następujących substancji: roztwór C 12 H 22 O 11 , C 6 H 5 CH 3 , CHCl 3 , C 2...

Ph roztworu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1687

co to jest ph roztworu-  pH - to ilościowe określenie kwasowości oraz zasadowości roztworu wodnego. pH możemy wyrazić za pomocą wzoru: pH = -log 10 [H + ] wskażniki to indykatory ,za pomocą których określimy środowisko substancji.Z życia codziennego mamy -wywar z czerwonej kapusty (ma kolor malinow...

Podstawowe typy związków nieorganicznych-rozwiązane zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1869

Po ogrzaniu zawartości próbówki czarnym osadem jest tlenek miedzi:Cu(OH)2→temp.→ CuO + H2Ootrzymywanie tlenków przez rozkład soli O bserwacje : Podczas ogrzewania Pb(NO3)2 zaczął wydzielać się gaz o brunatnej barwie. W probówce pozostał żółty osad PbO. Po wsunięciu do probówki żar...

Pytania na egzamin - Atomy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1323

Chemia: 1. Dla jakich dziedzin nauki rozwój chemii ma podstawowe znaczenie? Wymien przynajmniej po 3 przykkłady. 2. Jakie znasz rodzaje oddziaływań miedzy atomami (wiązania) i cząsteczkami?Jaki sposób wpływają ona na obserowane włąściwości substancji? Podaj co najmniej 3 przykłady. Jakie efekty e...

Rozpuszczalność - Wiązanie chemiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Rozpuszczalność - ilość związku chemicznego, która tworzy roztwór nasycony w 100 g rozpuszczalnika w określonej temperaturze i ciśnieniu. Rozpuszczalność określa się w tych samych jednostkach jak stężenie, podając dodatkowo warunki, dla j...