Uniwersytet Gdański - strona 61

Korytarz podstawowych stóp procentowych NBP

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1596

. Korytarz podstawowych stóp procentowych NBP. Rysunek: Stopa kredytów w BC na koniec dnia (stopa lombardowa ok. 7,25%) Stopy procent. W operacjach otwartego r...

Krótkoterminowe Papiery Dłużne Przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Krótkoterminowe Papiery Dłużne Przedsiębiorstw. KPD: Forma weksla, obligacji lub skryptu dłużnego; Bank pełni rolę agenta emisji; Nazwy: Kwit, Bon komercyjny, Bon dłużny; Podstawa prawna: prawo wekslowe, ustawa o obligacjach, kodeks cy...

Niezależność i odpowiedzialność Banku Centralnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

Niezależność i odpowiedzialność Banku Centralnego: Dawniej Bank Centralny był zależny od Państwa. Wykorzystywano go w celu oddziaływania na gospodarkę. Zauważono, że gdy Bank Centralny jest bardziej niezależny, to maleje poziom inflacji- dokonano znacznej zmiany i nadano mu status Banku Niezależne...

Polityka piniężna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

Polityka pieniężna Pojęcie pieniądza i jego funkcje: Pieniądz, to wszystko, co jest powszechnie akceptowalne(czyli przez wszystkich) w formie zapłaty za dobra i usługi lub spłaty długu. Funkcje jakie pełni pieniądz, to: Miernik wartości, ponieważ w pieniądzu wyrażona jest rynkowa wartość towaró...

Pojęcie pieniądza i jego funkcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Pojęcie pieniądza i jego funkcje: Pieniądz, to wszystko, co jest powszechnie akceptowalne(czyli przez wszystkich) w formie zapłaty za dobra i usługi lub spłaty długu. Funkcje jakie pełni pieniądz, to: Miernik wartości, ponieważ w pieniądzu wyrażona jest rynkowa wartość towarów i usług (ma to na ...

Pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 658

POLITYKA PIENIĘŻNA Pojęcie pieniądza i jego funkcje (wady, zalety). Pieniądz- to wszystko, co jest powszechnie akceptowane w formie zapłaty za dobra i usługi lub spłaty długu. Funkcje: miernik wartości- pieniądz określa rynkową wartość produktów i usług środek wymiany środek płatniczy środek p...

Rynek pieniężny i jego funkcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 665

Rynek pieniężny i jego funkcje. Na rynku pieniężnym dokonywane są transakcje na okres jednego roku. Przedmiotem transakcji są tu środki płynne. Funkcje rynku: Na krótki okres wyrównywana jest płynność banków w drodze refinansowania nadmia...

Polityka piniężna, pojęcie oraz funkcja pieniądza.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

POLITYKA PIENIĘŻNA Pojęcie i funkcje pieniądza. Pieniądz: To wszelkiego rodzaju środki wymiany i środki płatnicze, których zdolność do zapłaty jest nieograniczona zarówno wtedy, kiedy kupujemy jakiś towar lub usługę jak i wtedy, kiedy regulujemy jakieś zobowiązanie finansowe. Materialny lub niema...