Uniwersytet Gdański - strona 59

Stosunki-wietrzne-w-Polsce-2

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Stosunki wietrzne w Polsce (na przykładzie wybranych stacji) STACJA N NE E SE S SW W NW C STACJA N NE E SE S SW W NW C Elbląg 11,1 6,5 7,4 13,4 13,9 12,3 13,5 14,1 7,8 Suwałki 8,0 9,0 8,3 13,8 7,7 16,3 16,4 11,8 8,7 Kołobrzeg 8,0 12,3 8,2 9,2 11,0 19,4 17,3 8,1 6,5 Warszaw...

Temperatury lato i zima

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Średnia temperatura powietrza w Polsce w zimie (grudzień-luty) oraz w lecie (czerwiec-sierpień). Masy polarno-morskie, które przez cały rok przynoszą opady, powodują ochłodzenie latem i ocieplenie zimą. Znacznie rzadziej napływa do Polski powietrze kontynentalne ze wschodu - zawsze jest ono suche ...

Temperatury

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

ekstremalnie ciepły-1, normalnie ciepły-2, bardzo ciepły-3, ciepły-4, lekko ciepły-5, normalny-6, lekko chłodny-7, chłodny-8, bardzo chłodny-9, normalnie chłodny-10, ekstremalnie chłodny-11 Tabela Pomocnicza: Temperatura średnia miesięczna (1981-2000): Kwantyle empiryczne średniej dobowej tempera...

Termiczne pory roku

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

Termiczne pory roku Podział termicznych pór roku opracował E. Romer ,które przedstawione są na podstawie wartości progowych ( 0°C,5°C,10°C, 15°C) czyli zima 0°C, przedwiośnie 0°C 15°C, jesień 5°C (…) … i końca termicznych pór roku nie są z...

Termiczne pory roku

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

Temat: Termiczne pory roku Stałe cykliczne wahania w rocznym przebiegu większości elementów meteorologicznych stanowią podstawę do podziału roku na pory meteorologiczne, charakteryzujące się określonymi układami stanów pogody. Podział na pory roku dobrze ilustruje przebieg średniej dobowej tempera...

Topoklimat obszarów zurbanizowanych

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Topoklimat obszarów zurbanizowanych Obieg wilgoci Lokalna cyrkulacja Cechy klimatu miasta Park Oliwski New York Topoklimat obszarów zurbanizowanych Bilans wilgoci obszarów  zurbanizowanych        P + I + C = E + R + S    (Bornstein, O...

Wilgotnosc

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

Najwyższe wartości prężności pary wodnej notuje się latem, a najniższe w zimie. Pierwsze występują od czerwca do sierpnia z maksimum w lipcu. Jesienią, od września do listopada prężność pary wodnej szybko maleje. Najniższe wartości i jednocześnie wykazujące najmniejsze zróżnicowanie przestrzenne są...

Zachmurzenie i usłonecznienie w Polsce

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

Zachmurzenie i usłonecznienie w Polsce Zachmurzenie nieba jest bardzo ważnym elementem pogody ,gdyż od niego zależy ilość dopływającego do powierzchni ziemi promieniowania słonecznego. Na terenie Polski w latach 1951 -1980 zachmurzenie waha s...

Zasolenie wody

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

  11. Zasolenie wody   Magdalena Kamińska     Rozdział został opracowany na podstawie codziennych pomiarów  zasolenia wody morskiej w próbach pobieranych na stacjach brzegowych oraz  na podstawie danych pomiarowych IMGW zebranych w czasie rejsów...

Stosunki wietrzne w polsce

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1155

Stosunki wietrzne w Polsce (na przykładzie wybranych stacji) STACJA N NE E SE S SW W NW C STACJA N NE E SE S SW W NW C Elbląg 11,1 6,5 7,4 13,4 13,9 12,3 13,5 14,1 7,8 Suwałki 8,0 9,0 8,3 13,8 7,7 16,3 16,4 11,8 8,7 Kołobrzeg 8,0 12,3 8,2 9,2 11,0 19,4 17,3 8,1 6,5 Warszaw...