Uniwersytet Gdański - strona 56

Licznik scyntylacyjny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1722

Wstęp teoretyczny: Promieniowanie gamma- stanowi twarde promieniowanie elektromagnetyczne i wykazuje największą przenikalnośc ze wszystkich trzech rodzajów promieniowań. Wywołuje stosunkowo słabą jonizację substancji przez którą prze...

Oddziaływanie cząstek i promieniowania z materią

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

Oddziaływanie cząstek i promieniowania z materią 1: siła grawitacyjna - 1, 2: siła elektromagnetyczna - × 10 36 ,  ≥ 10 -19 s, kwanty promieniowania elektromagnetycznego, 3: siła jądrowa (oddziaływania silne) - × 10 38 ,  = 10 -23 - 10 -22 s, σ ~ 10 -27 - 10 - 24 cm 2 . hadrony, kwanty - mezony ...

Promieniowanie gamma

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1351

Promieniowanie gamma (γ)   to wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego. Za promieniowanie gamma uznaje się promieniowanie o energii kwantu większej od 10 keV, co odpowiada częstotliwości większej od 2,42 EHz, a dłu...

Spektrometr promieniowania gamma z licznikiem scyntylacyjnym.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Spektrometr promieniowania gamma z licznikiem scyntylacyjnym. Wstęp teoretyczny Licznik scyntylacyjny Rys. 1 . Schemat licznika scyntylacyjnego; przyłożone napięcia do dynod są coraz większe: U kd1 (…) … impulsowego, zasilacza

Wyklady-fizyka jądrowa i cząstek elmentarnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987

FIZYKA JĄDROWA I CZĄSTEK ELEMENTARNYCH Nauka o: budowie, własnościach i zjawiskach zachodzących w jądrze atomowym. Koniec XIX w - najmniejsza niepodzielna cząstka - atom. 1895/6 - odkrycia promieni katodowych (J. Plücker - 1858), - J.J. Thom...

Anihilacja-pojecie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1561

Anihilacja   - (z łac.   annihilatio   'unicestwienie' od   nihil   'nic') [1]   proces oddziaływania   cząstki   z odpowiadającą jej   antycząstką , podczas którego cząstka i antycząstka zostają zamienione na   fotony   ( zasada zachow...

Geografia ekonomiczna (2)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1498

Geografia ekonomiczna Nazwa geografia powstała od greckich słów geo (γεο) - ziemia i graphos (γραπχοσ) - piszę, opisuję. W przeszłości nauka ta jako jedyna zajmowała się opisywaniem powierzchni Ziemi. Za twórcę terminu „geografia” ...

Geografia ekonomiczna - Rozmieszczenie ludności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

GEOGRAFIA EKONOMICZNA Kierunki rozwoju geografii: regionalny - wydzielenie jednostek terytorialnych o jednorodnym charakterze i zwartych przestrzennie, ekologiczny - badanie wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społeczeństwa, przestrzenny - przestrzenne struktury i procesy oraz ic...

Geografia fizyczna świata

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA ŚWIAT Szelf - zanurzona część platformy kontynentalnej Części świata dzielą się na kontynenty lub kontynenty się dzielą - jak kto woli Nazwy własne są niezmienne: np.: Zatoka Bengalska i Morze Arabskie zasadniczo się nie różnią a jest inna nazwa. Najdłuższa rzeka świ...

Geografia gospodarcza świata - Podział państw

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA „Mapa Polityczna Świata” Mapa polityczna świata - mapa ta oddaje nam stan zależności politycznych na świecie. Ważna jest data wydania mapy. Istotne jest także miejsce wydania mapy (polityka różnych państw różnie wyznacza granice - robi to tak jak im najbardziej odpowiad...