Uniwersytet Gdański - strona 55

Pytania na egzamin - Gradient ciśnienia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

(imię nazwisko) 1. Gradient gęstości wody morskiej wyznacza (1p): a) termoklinę b) haloklinę c) piknoklinę d) oksyklinę 2. Podstawowe procesy termodynamiczne w wodzie morskiej to (1p): a) kontrakcja, ściśliwość, prądy b) rozszerzalnoś...

Atmosfera - Budowa i znaczenie atmosfery ziemskiej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2016

Budowa i znaczenie atmosfery ziemskiej Atmosfera - gazowa powłoka otaczająca kulę ziemską. Skład chemiczny atmosfery azot 78,08 % tlen 20,95 % argon 00,93 % dwutlenek węgla neon hel krypton 00,04 % wodór ksenon ozon Stałe składniki atmosfery: azotu, tlenu, argonu, w ilościach śladowych dwutlenek wę...

Metoda kwantyli, poziomy morza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

Szacowanie maksymalnych poziomów morza met o dą kwantyli Dla projektowania budowli hydrotechnicznych niezbędna jest znajomość poziomów morza o zadanym prawdopodobieństwie ich występowania. Najważniejsze są stany wysokie, które mogą wystąpić raz na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, a najlepiej kilk...

Opis krzywej przewyzszenia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

Wykres krzywej przewyższenia maksymalnych poziomów morza w temacie ćwiczeń KWANTYLE w excelu. Z tab. 3 zaznaczamy wybieramy kolumnę 1 i 3, wybieramy rys. scatter plot (bez punktów), powstaje wykres Zaznaczamy wykres i wybieramy Dane źródłowe, Serie, dodaj, wartości Y w miejsce pojawiającego się =...

Plutonizm - Intruzja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1365

Plutonizm Ważne pojęcia: plutonizm, intruzje magmowe SMS : Pluton w mitologii rzymskiej to bóg świata podziemnego, odpowiednik greckiego boga Hadesa Plutonizm - procesy geologiczne zachodzące w głębi skorupy ziemskiej związane z wdziera...

Procesy glebotworcze. Zroznicowanie gleb na kuli ziemskiej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

Złożoność procesów glebotwórczych. Zróżnicowanie gleb na kuli ziemskiej. Pedosfera to sfera kuli ziemskiej obejmująca gleby. Gleba to zewnętrzna powłoka skorupy ziemskiej składająca się z cząstek mineralnych, organicznych, wilgoci i po...

Wahania sekularne w Bałtyku w 2006

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Długookresowe (sekularne) wahania Morza Bałtyckiego Zad anie: Na podstawie pliku danych obserwacyjnych średnich rocznych określić tempo transgresji lub regresji Bałtyku, reprezentatywne dla wybranej stacji . Realizacja: Zadanie można wykonać np. w excelu. Po wczytaniu pliku z danymi należy wykonać ...

Rozklad gaussa i poissona

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

Temat- Rozkład Gaussa i Poissona Wstęp teoretyczny ROZKLAD GAUSSA : (normalny): rozkład zmiennej losowej ( rozkład prawdopodobieństwa ) opisany funkcją (tzw. unormowana funkcja Gaussa) gęstości prawdopodobieństwa , w przypad...

Rozpad beta

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Rozpad β spontaniczny proces przemiany w wyniku emisji e - , e + . T 1/2 - 20,3 ms ( 12 B) - 5 10 15 lat ( 187 Re) E (18 keV [ 1 H 3 ] - 16,6 MeV [ 7 N 12 ]) Trzy rodzaje:  + ,  − , wychwyt K Rys. 94. Przemiana n → p 1 H 3 p → n 6 C 11 p → n 4...

Zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

1, z czego sklada się scyntylator- kryształu scyntylacyjnego, fotokatody, fotopowielacza, przedwzmacniacza wraz z dyskryminatorem. 2,Róznica miedzy gaussem a poisonem- Rozkład Poissona może być stosowany do systemów z dużą liczbą możliwyc...