Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - strona 19

Mikroekonomia -opracowanie cz.4

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Paweł Kuśmierczyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2947

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: dyskryminacja cenowa, rynek o konkurencji monopolistycznej, rynki oligopolistyczne, teoria konsumenta, błędy rynku. ...

Makroekonomia ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Maria Piotrowska
 • Makroekonomia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2436

Notatka porusza między innymi zagadnieni takie jak: równowaga na rynku pieniężnym, funkcja inwestycji prywatnych, funkcja konsumpcji, równowaga na rynku dóbr i usług, inflacja roczna....

Makroekonomia cz.1 - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Maria Piotrowska
 • Makroekonomia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3311

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: polityka makroekonomiczna, cele makroekonomii, równowaga na rynku dóbr i usług, podatki, ekonomia klasyczna. ...

Mikroekonomia -opracowanie cz. 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Paweł Kuśmierczyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2814

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: ekonomia, podział dóbr, rynki i ich własności, liczba podmiotów, siła rynkowa. ...

Mikroekonomia cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Paweł Kuśmierczyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3563

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podaż, analiza równowagi rynkowej, teoria przedsiębiorstwa, koszty całkowie, funkcja kosztów. ...

Statystyka-teoria

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1176

doc. Notatka porusza takie kwestie, jak: czym jest statystyka, przedmiot badań w statystyce, statystyka finansowa, rodzaje cech, miary asymetrii, miary przeciętne, miary zróżnicowania. Dodatkowo notatka zawiera wzory i wykresy. ...

Statystyka -szereg czasowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1281

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wskaźnik dynamiki, rodzaje indeksów, średnie tempo zmian, indexy indywidualne, indexy zespołowe. ...

Statystyka-trend liniowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3416

doc. Notatka zawiera pojęcia taki jak: trend liniowy, identyfikacja trendu metodą analityczną, model zmian w czasie, metody wyodrębniania trendu, średnia ruchoma, wahania sezonowe, wahania przypadkowe. ...

Wykład bankowość

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Bankowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

Informacje zawarte w notatce to: rachunki bankowe, klasyfikacja klientów, pojęcia systemu bankowego, struktura instytucjonalna, bank jako element systemu finansowego, instytucje parabankowe, główna rola banków. ...

Etyka biznesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Etyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3374

Kodeks etyczny, pojęcie , budowa, rodzaje kodeksów, rola kodeksow etycznych i wiele innych materiałów ...