Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - strona 18

Zagadnienia z ekonometrii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

1. Wymień rodzaje prawidłowości statystycznych będących przedmiotem badania statystycznego. Jakie prawidłowości są przedmiotem badania ekonometrycznego? 2. Wymień rodzaje szeregów statystycznych. 3. W formie jakich szeregów prezentuje się materiał statystyczny dla potrzeb badania struktury. 4. Co...

Ekonometria-badania operacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Badania operacyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2030

Wstęp 1 Kilka słów o przedmiocieTematem zajęć będą Metody Optymalizacji a nie same Badania Operacyjne. Ponieważ większość z tych metod powstała na potrzeby Badań Operacyjnych, pozostaniemy przy tej drugiej nazwie. Zajmować będziemy się metodami optymalizacji, służącymi do rozwiązywania problemów ...

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1533

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Ekonometria jest nauką o metodach matematycznych i statystycznych stosowanych do badania ilościowych zależności występującymi między zjawiskami ekonomicznymi. Podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest model ekonometryczny. Modelem ekonometrycznym n...

Polityka fiskalna państwa - Zatrudnienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1386

POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA W tradycyjnym ujęciu polityka fiskalna oznacza decyzje rządu dotyczące wydatków i podatków. Tak rozumiana polityka fiskalna spełnia dwie podstawowe funkcje: zapewnia finansowanie i kształtowanie wydatków publicznych z jednej strony oraz zapewnia funkcjonowanie systemu poda...

Prawo samorządu terytorialnego - Nadzór nad samorządem

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1918

PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POJĘCIE I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1. Samorząd - - w znaczeniu politycznym - honorowe uczestnictwo osób fizycznych w wykonywaniu określonych zadań państwowych - w znaczeniu prawnym- - ma zawsze charakter korporacji (związek osób fizycznych) - korporacja osób ...

Ustrój administracyjno-publiczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1078

Administracja publiczna – system podmiotów o różnym charakterze prawnym utworzonym w drodze ustawy i przez ustawę wyposażony w kompetencje w zakresie stosunków społecznych w sferze wewnętrznej i zewnętrznej. Skutki działania administracji publicznej są przypisywane państwu. Tak rozumiana administrac...

Dochody samorządu terytorialnego - Źródła dochodu

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1918

Źródła dochodu samorządu terytorialnegoSamorządy lokalne mogą realizować swoje zadania tylko wówczas, gdy zostaną wyposażone w odpowiednie źródła dochodów. Dochody te przekazywane są samorządom lokalnym poprzez repartycje środków publicznych pomiędzy budżet państwa i budżety poszczególnych szczebli ...

Psychologia-definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Psychologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1449

PSYCHOLOGIA1. Psychologia społeczna to naukowe badanie sposobu, w jaki myślimy, odczuwamy i zachowujemy się pod wpływem rzeczywistej bądź wyobrażonej obecności innych; koncentruje się na tym, co powoduje, że nawet inteligentne i silne jednostki popełniają poważne błędy, stając w obliczu sprzeczn...

Matematyka finansowa - Kapitalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2590

Wzory 1 Kn proste K0 K0 = Kn 1 + ni i i= Kn K0 i (k-krotność) −1 n i= k −1 n 1 n n= Kn K0 n (k-krotność) −1 i K K n = K 0 (1 + ni ) n= Kapitalizacja z dołu k −1 i podokresy K n = K 0 (1 + ) i nm m Kn K0 = i (1 + m ) n m n i = m  K0 K  ( ) Kn K0 1 nm −1   i = m k n m −1  ...

Mikroekonomia cz.3

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Paweł Kuśmierczyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2527

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: maksymalizacja zysku, analiza marginalna, opymalizacja wielkości produkcji dla monopolu oferenta, optymalna wielkość produkcji, kredyt średni kont produkcji. ...