Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 68

WsJz. 27.10.09

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA 27.10.09 Uniwersalia językowe. Syntaktyczna typologia języków naturalnych. Kluczowe pytania: - Co odróżnia ludzką mowę od zdolności komunikacyjnych zwierząt? - Co jest istotne, wspólne wszystkim językom, tworzące wspólny rdzeń struktury języka (choć odmiennie rozbudowany......

Marketing - dziennikarstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1575

BorowczykiemlDefinicja ogólnaMarketing – proces w którym struktura – popyt na dobra i usługi jest antycypowana, albo zaspokajana przez innowacje , promocje, sprzedaż, wymianę dóbr i usług . Wg Ph. Kotlera jest to działalność która przez proces wymiany zmierza do zaspokojenia potrzeb konsumentów , j...

Analiza i Wizualizacja Danych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Analiza finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2219

Politechnika ŚwiętokrzyskaWydział Elektroniki Automatyki i InformatykiAnaliza i wizualizacja danychProjektMarcin LipkaTomasz Marzecgr. 292A Plan pracyWstępPodstawy matematyczneStatystyka opisowaPodstawowe miaryWnioskowanie statystyczneTypy analiz statystycznychSzacowanie parametrów modeli liniowych ...

Niezawonde Systemy komputerowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1435

Projekt NSK Należy przygotowad opis systemu złożonego z n=6÷10 elementów. Trzeba opracowad i uzasadnid jego strukturę niezawodnościową podając dla niego strukturalną funkcję niezawodnościową ( ) ( ) f x n Określid to, jakiego typu są elementy systemu (nieodnawialne lub odnawialne) oraz przyjąd ...

Wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1988

W niniejszym dokumencie można spotkać się z takimi zagadnieniami jak: agregaty ekonomiczne, ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna, ustroje gospodarcze i liberalizm. Ponadto w notatce wspomniano również o takich pojęciach jak: ustroje klasowe, kategorie własności, ustrój kapitalistyczny, socj...

Makroekonomia - modele cyklu koniunkturalnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2149

modele cyklu koniunkturalnego Teoria cyklu koniunkturalnego M. Kaleckiego Z Encyklopedia Zarządzania Charakterystyka W celu teoretycznego wyjaśnienia zjawiska cykliczności Kalecki sformułował następującą funkcję inwestycji: It+1 = aSt + bdI t – mdF t gdzie: • I t+1 - inwestycje w roku następny...

Postawy finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2177

wszystkie wykłady Wykład I. Pojęcie finansów Finanse jako nauka Pojęcie finansów ➢ ujęcie statyczne - funduszowe (zasoby) ➢ ujęcie dynamiczne (przepływy) Pojęcie finansów – ujęcie dynamiczne ➢ proces gromadzenia i rozdziału zasobów pieniężnych ➢ ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzen...

Postawy finansów - Funkcje systemu finansowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1512

tabele do wykładów Tablica 1. Funkcje systemu finansowegoNazwa funkcji Charakterystyka funkcji w ramach tej funkcji system finansowy płatnicza powinien zapewnić sprawne działanie mechanizmu rozliczeń w transakcjach gospodarczych płynności system finansowy ma umożliwiać i ułatwiać zamianę p...

Banki centralne na świecie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2044

wykład 1 wykład Bankowość centralna na świecie Cele, strategie i mechanizmy transmisji w polityce pieniężnej Plan wykładu • Bank centralny a polityka finansowa państwa • Funkcje banku centralnego • Cele polityki pieniężnej • Strategie polityki pieniężnej • Mechanizm transmisji impulsów polityki pie...

Banki centralne na świecie - Bankowość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2086

wykład 2 2 Bankowość centralna na świecie Instytucjonalne podstawy funkcjonowania banku centralnego Plan wykładu • Powstanie koncepcji niezależności banku centralnego (CBI) • Weryfikacja koncepcji - mierniki CBI • Niezależność wg Traktatu z Maastricht • Inne instytucjonalne aspekty funkcjonowan...