Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 64

Zagadnienia egzaminacyjne.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Roman Kiedrowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Roman Kiedrowski Wymagania z makroekonomii na sprawdzian 2 Wymagany materiał obejmuje wykłady W3 – W6, z którymi koresponduje rozdz. 5 (od str. 152) oraz rozdziały 6, 8, 9 podręcznika Burda – Wyplosz „Makroekonomia” I. Model wzrostu Solowa 1. Empiryczne prawidłowości wzrostu w długim okresie ...

Traktat o UE - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

9.5.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ C 115/13 9.5.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/15 PREAMBUŁA JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZY...

Rynek pracy i bezrobocie - opracowanie.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Kiedrowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

IV. RYNEK PRACY I BEZROBOCIE W( 28. Ograniczenie budżetowe gospodarstwa domowego (nominalne i realne). Linia budżetowa gospodarstwa domowego. Zakładamy, że nie oszczędza ani nie zaciąga kredytów. Ograniczenie budżetowe ma postać: Dzieląc drugą postać przez indeks cen otrzymamy: (gdzie to płaca re...

Rachunki makroekonomiczne - opracowanie.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Kiedrowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

I. RACHUNKI MAKROEKONOMICZNE 1. Definicje PKB: Wartość sprzedaży finalnej Suma wartości dodanych (VA = produkcja finalna - zużycie pośrednie) Suma dochodów z pracy i kapitału 2. PKB a PNB: PKB -wytworzone przez czynniki prod. na terenie kraju; PNB - wytworzone przez czynniki prod. których właści...

Logika - wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bartosz Hordecki
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

WIEDZA RACJONALNA IRRACJONALNA POTOCZNA NAUKOWA ARTYSTYCZNO SPEKULATYWNA - LITERACKA Właściwości wiedzy naukowej: OGÓLNOŚĆ (nie ograniczamy czasoprzestrzennie) PEWNOŚĆ DUŻA INFORMATYCZNA PROSTOTA EPISTEMOLOGICZNA ZAWARTOŚĆ LOGICZNA (uzasadniona, nie tak (im większa, tym jak wiarygodność)...

Makroekonomia - Pomoce naukowe.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Kiedrowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

1. Definicje PKB: 1) Wartość sprzedaży finalnej 2) Suma wartości dodanych 3) Suma dochodow z pracy i kapitału 2. PKB a PNB: PKB –opiera się na lokalizacji, wytworzone przez czynniki prod. na terenie kraju; PNB – opiera się na własności, wytworzone przez czynniki prod. ktorych właścicielem jes...

Budowa wewnętrzna organizacji struktura organizacyjna instytucji - om...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Andrzej Stańda
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 518
Wyświetleń: 875

Budowa wewnętrzna organizacji struktura organizacyjna instytucji Część IV Dr Andrzej Stańda 1 Istota struktury organizacyjnej Pojęcie struktury • Pochodzi od łacińskiego słowa struktura i oznacza budowę, rozumianą jako rozmieszczenie elementów oraz zbiór określonych relacji zachodzących mię...

Podstawy zarządzania - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Andrzej Stańda
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 721
Wyświetleń: 798

Organizacja to system, którego uporządkowanie polega na tym, że funkcjonalnie zróżnicowane części w zasadzie współprzyczyniają się do powodzenia całości. (T. Kotarbiński) Organizacja społeczna to system, którego uporządkowanie polega na tym, że funkcjonalnie zróżnicowane działania ludzkie wykorzystu...

Lista pytań z Podstaw zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Andrzej Stańda
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1582
Wyświetleń: 1078

Lista pytań z Podstaw zarządzania: I. Organizacja i zarządzanie przegląd podstawowych pojęć 1. Przedstaw model Leavita. 2. Wymień cechy charakterystyczne organizacji.  Systemy otwarte( wpływ otoczenia, ale sam tez decyduje)  Systemy celowe (cel główny, cele szczegółowe) 

Funkcja planowania – ujęcie strategiczne - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Andrzej Stańda
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 441
Wyświetleń: 637

Funkcja planowania – ujęcie strategiczne dr Andrzej Stańda Zarządzanie strategiczne Literatura 1. 2. 3. 4. 5. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa M. Porter, Strategia konkurencji, PWE, Warszawa G. Gierszewska, ...