Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 63

Ekonometria - Wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Barbara Zofia Będowska-Sójka
 • Ekonometria
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2149

Macierz CROSS: X0 –wektor wyrazów wolnych (jedynek) Y X0 X1 ෍‫ݕ‬ ෍ ‫ݔݕ‬ଵ Wektor X’y Macierz X’X Y ෍‫ݕ‬ X0 ෍‫ݕ‬ ෍ ‫ݔ‬଴ ෍ ‫ݔ‬ଵ X1 ෍ ‫ݔݕ‬ଵ ෍ ‫ݔ‬ଵ ෍ ‫ݔ‬ଶ ଶ Parametry modelu ܽ ൌ ሺܺ ᇱ ܺሻିଵ · ܺԢ‫ݕ‬ Szacowanie parametrów struktury stochastycznej OSK = ∑ ( yt − y ) 2 = ∑ yt2 − 1 (∑ ...

Ekonometria - weryfikacja założeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Barbara Zofia Będowska-Sójka
 • Ekonometria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 588

Weryfikacja założeń MNK – Ekonometria, 2012/2013 Barbara Będowska-Sójka Weryfikacja założeń MNK 1 Autokorelacja składnika losowego 1.1 Statystyka Durbina-Watsona W przypadku danych przekrojowych należy je posortować względem wybranej ...

Ekonometria - Metoda Gaussa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Barbara Zofia Będowska-Sójka
 • Ekonometria
Pobrań: 189
Wyświetleń: 490

Metoda Gaussa-Newtona F. Tornquista I 1. Przekształcami X-1/x oraz Y-1/y 2. Robimy =reglinp(1/y;1/x;1;1) . Wyznaczamy α=1/b0 β=α*b1 3. Liczymy błędy e=Y-Ytornquist ( (…) …-Fullera Model AR: ...

Ekonometria - Macierze - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Barbara Zofia Będowska-Sójka
 • Ekonometria
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

Powtórka: macierze i rozkłady, 2012/2013, II rok Barbara Będowska-Sójka, Katedra Ekonometrii 1 Macierze 1.1 Transpozycja macierzy (AB ) T  BT A T 1.2 Macierz symetryczna to m...

Finanse - Test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Sobiech
 • Finanse
Pobrań: 840
Wyświetleń: 1302

TEST Przy braku rynków kapitałowych konsumpcja przyszła jest wyższa niż dochód przyszły konsumpcja bieżąca jest wyższa niż dochód bieżący oszczędności pozwalają na zwiększenie konsumpcji niezależnie od poziomi inflacji Międzynarodowy efekt Fischera wzrost (spadek) oczekiwanej stopy inflacji kr...

Finanse - Waluty i rynek walutowy - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Sobiech
 • Finanse
Pobrań: 308
Wyświetleń: 602

VI. Waluty i rynek walutowy 1. Liberalizacja (swoboda w dokonywaniu transakcji pomiędzy rezydentami - krajem, a zagranicą - nierezydentami) dewizowa i wymienialność walut: możliwość dokonywania płatności z tytułu transakcji bieżących (np. eksport i import) i kapitałowych (np. kupno nieruchomości, ...

Finanse - Struktura rynkowego systemu finansowego - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Sobiech
 • Finanse
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1169

II. Struktura rynkowego systemu finansowego 1.Mechanizm przekształcania oszczędności w inwestycje: samofinansowanie gospodarstwa - inwestowanie własnych osczędności mechanizm zewnętrzny bezpośredni - znalezienie podmiotu posiadającego oszczędności i chcącego je zainwestować mechanizm zewnętrzny ...

Struktura finansów publicznych - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Sobiech
 • Finanse
Pobrań: 742
Wyświetleń: 1113

VII. Struktura finansów publicznych 1. Struktura finansów publicznych: Budżet państwowy (według finansów) - nazwa prawna 'budżet państwa Budżety stanowe, krajowe, regionalne - zależy od ustroju, w Polsce nie ma regionów, ale mówimy że mamy (województwa), na szczeblu wojewódzkim jest dwuwładza (wo...

Przykładowe pytania testowe - finanse

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. inż. Edward Rój
 • Finanse
Pobrań: 154
Wyświetleń: 693

Finanse - pytania testowe - stacjonarne WIELOKROTNEGO WYBORU Jeżeli dzisiejsza rentowność bonów skarbowych wynosi ok. 4,5% a obligacji skarbowych o 2-letnim terminie wykupu 5,5% to: Rynek jest w nierównowadze, a zmiany popytu i podaży na rynku doprowadzą do wyrówniania tych stóp Mamy do czynieni...

Wymagania egzaminacyjne - makroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Roman Kiedrowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Wymagania z makroekonomii na sprawdzian 2 Wymagany materiał obejmuje wykłady W3 - W6, z którymi koresponduje rozdz. 5 (od str. 152) oraz rozdziały 6, 8, 9 podręcznika Burda - Wyplosz „Makroekonomia” I. Model wzrostu Solowa 1. Empiryczne prawidłowości wzrostu w długim okresie - stylizowane fakty Kald...