Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 62

Analiza matematyczna.Teoria analiza 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Matłoka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 784

Definicja Metryki - metryką w zbiorze X nazywamy funkcję , spełniającą następujące warunki: 1) 2) 3) Definicja zbioru przeliczalnego - zbiorem przeliczanym nazywamy zbiór skończony lub równoliczny ze zbiorem liczb naturalnych. Przeliczane są...

Pieniądz finanse i przypływy finansowe - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Sobiech
 • Finanse
Pobrań: 420
Wyświetleń: 819

I. Pieniądz finanse i przepływy finansowe 1. Definicja pieniądza 1a. Teoretyczna definicja pieniądza: Cechy współczesnego pieniądza: płynność - doskonała możliwość zamiany na wszystkie dobra i usługi (z ograniczeniami) zaufanie (fiducjarność) - płynność wynika z zaufania, zapewniane przez organy...

Prawo gospodarcze UE - Opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

Traktat o powołaniu RE a TWE (jedna wspólna cecha) Są prawami pierwotnymi Najważniejsze uprawnienia prawodawcze PE ustawodawcze prawo do współdecydowania w myśl art.251 TWE uczestniczy w stanowieniu prawa kontroluje Komisję Europejską prawo do korygowania budżetu uczestniczy w stosunkach międ...

Ekonometria - Zadania 1.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ogórek
 • Ekonometria
Pobrań: 70
Wyświetleń: 483

ZADANIA: Oszacowano KMNK parametry modelu liniowego. Obie zmienne wyrażone były z zł. Oto uzyskane wyniki: X Y Y2 Ymod e (et-et-1)2 e2 0 8,5 72,25 8,5 0 - 0 1 11 121 10,2 0,8 0,64 0,64 2 12 144 11,9 0,1 0,49 0,01 3 13 169 13,6 -0,6 0,49 0,36 4 16 256 15,3 0,7...

Ekonometria - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ogórek
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów Witold Jurek Oceny parametrów T  SKO w MNK:  SKO w UMNK: 2 T T  et  e e  e Ie t 1 T T  T 1   wts et es e W e t 1s 1 Macierz wag, W-1, jest symetryczna i dodatnio określona  Oceny parametrów wyznaczone UMNK: ~ b  ( XT W...

Ekonometria - Test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ogórek
 • Ekonometria
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

Rząd 1 TEST Czy wektor może być wektorem dla modelu o macierzy (gdy stosowano MNK)? tak, ponieważ wektor reszt ma tyle elementów, ile wierszy ma macierz X …, ponieważ reszty byłyby ujemnie skorelowane tak, ponieważ suma reszt jest równa 0 nie, ponieważ wektor reszt nie jest ortogonalny do każde...

Ekonometria - Test 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ogórek
 • Ekonometria
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791

Rząd 2 TEST Czy wektor może być wektorem dla modelu o macierzy (gdy stosowano MNK)? tak, ponieważ wektor reszt ma tyle elementów, ile wierszy ma macierz X tak, gdyż elementy wektora reszt przyjmować mogą dowolne wartości nie, gdyż obserwacji jest zbyt mało nie, ponieważ suma reszt nie jest równ...

Ogórek - Ekonometria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ekonometria
 • Ekonometria
Pobrań: 238
Wyświetleń: 875

METODA NAJWIĘKSZEJ WIARYGODNOŚCI Witold Jurek FUNKCJA GĘSTOŚCI ROZKŁADU NORMALNEGO  2 W.J. Metoda największej wiarygodności Jednowymiarowego 1   1  f (et )  (2 2 ) 2 exp   2 (et  E ( t ))2   Wielowymiarowego  T 1  2  1   f (e)  (2 ) 2 ε exp  (e  E (...

Ekonometria - Metoda najmniejszych kwadratów - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ogórek
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 497

2013-03-06 Metoda najmniejszych kwadratów Witold Jurek Postępowanie ekonometryczne  Określenie badanego zjawiska i zmiennej (zależnej, endogenicznej) opisującej to zjawisko  Dobór zmiennych, od których to zjawisko zależy (zmiennych niezależnych, egzogenicznych)  Określenie typu funkcji ...

Klasyczna normalna regresja liniowa - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ogórek
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 287

2013-03-21 Klasyczna normalna regresja liniowa Witold Jurek Hipoteza deterministyczna Istnieje ilościowe nieznane prawo (…) … ( ))(  E ( )) (  E ( ))(  E ( )) 2 1 1 2 2 2 2 E 2 ... ...  (  E ( ))(  E ( )) (  E...