Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 57

Fiskalne i pozafiskalne kryteria konwergencji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Tadeusz Jan Juja
 • Finanse publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 504

WYKŁAD VIII FISKALNE I POZA FISKALNE KRYTERIA KONWERGENCJI Polska przystępując do UE uzyskała status kraju przygotowującego się i zobowiązanego do przystąpienia do unii gospodarczej i

Funkcje budżetu państwa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Tadeusz Jan Juja
 • Finanse publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 658

WYKŁAD VI FUNKCJE BUDŻETU PAŃSTWA Budżet państwa jest najważniejszym funduszem publicznym, dlatego też wszystkie funkcje finansów publicznych są realizowane również przez ten budżet. Budżet państwa pełni zatem funkcję fiskalną, redystrybucyjną, stymulacyjną i ewidencyjno-kontrolną. Ponad to re...

Funkcje finansów publicznych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Tadeusz Jan Juja
 • Finanse publiczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 980

WYKŁAD III FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH Przez funkcje finansów publicznych rozumiemy zespół jednorodnych zadań tychże finansów. Finanse publiczne pełnią funkcje polityczne, społeczne i ekonomiczne. Funkcje polityczne wyrażają się wykorzystaniu dochodów i wydatków publicznych do osiągnięcia ce...

Istota i funkcje podatku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Tadeusz Jan Juja
 • Finanse publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 476

WYKŁAD IX ISTOTA I FUNKCJE PODATKU Podatkami są wszystkie wąsko rozumiane podatki, także cła, składki na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne oraz składki i wpłaty na państwowe fundusze celowe, takie jak państwowy fundusz pracy czy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W Polsce z dwoma podanymi...

Podatki bezpośrednie i pośrednie - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Tadeusz Jan Juja
 • Finanse publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1743

WYKŁAD XI PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE ORAZ ZJAWISKO PRZERZUCANIA PODATKÓW Według źródła pokrycia świadczenia podatkowego podatki dzielimy na pośrednie i bezpośrednie. Podatek bezpośredni – cały ciężar podatku ponoszą podatnicy, są to w szczególności podatki dochodowe, tradycyjnie podatki ...

Pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Tadeusz Jan Juja
 • Finanse publiczne
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4151

WYKŁAD VII POJĘCIE I RODZAJE DEFICYTU BUDŻETOWEGO Deficyt budżetowy jest podstawową kategorią ekonomiczną, przy czym pojęcie deficytu jest stosowane w wielu znaczeniach, wyróżniamy bowiem kilka rodzajów deficytu, które mogą być określane dla różnych podsektorów sektora

Pojęcie skarbu państwa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Tadeusz Jan Juja
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 952

WYKŁAD V POJĘCIE SKARBU PAŃSTWA Pojęcie Skarbu Państwa jest stosowane w dwojakim znaczeniu. 1. Przez Skarb Państwa rozumie się cały majątek, którego właścicielem jest Państwo. Jest to przedmiotowe rozumienie Skarbu Państwa. Majątek państwowy, podobnie jak i każdy inny majątek można podzielić n...

Wstęp do finansów, główne pojęcia - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Tadeusz Jan Juja
 • Finanse publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 434

WYKŁAD I Finanse publiczne- środki pieniężne związków publiczno-prawnych takich jak państwo, czy tez jednostki samorządu terytorialnego. Środki te nazywane są również środkami finansowymi lub tez środkami publicznymi. Umożliwiają one tym związkom wykonywanie ich zadań. Żaden związek publiczno ...

Stan gospodarki, rachunek PKB - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Magdalena Knapińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 917

ŚLEDZĄC STAN GOSPODARKI- RACHUNEK PKB (2-3) Rachunki narodowe - niemal we wszystkich krajach oblicza się jako rachunek dochodu i produktu narodowego - w USA robi to biuro Analiz Ekonomicznych, a w Polsce Główny Urząd Statystyczny

Bezrobocie i inflacja - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Magdalena Knapińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 707

BEZROBOCIE I INFLACJA (4) Bezrobocie vs. Zatrudnienie Zatrudniony to ten, kto ma prace pełnoetatową, na umowę zlecenie, na ...(cześć etatu). Bezrobotny to ten kto * nie ma pracy, * poszukuje jej, * jest zdolny i gotowy do jej podjęcia oraz * jest w wieku produkcyjnym Zasoby ludzkie w USA w ...