Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 56

Własność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

WŁASNOŚĆ jest to najszersze prawo do rzeczy, w ramach którego właściciel może z wyłączeniem innych osób z rzeczy korzystać, pobierać z niej pożytki oraz rozporządzać rzeczą. ROZPORZĄDZANIE – przenoszenie bądź obciążanie własności POŻYTKI Z RZECZY są to odłączane od niej części składowe, w tym pl...

Zobowiązania, Kary

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ Zobowiązania winny być wykonane zgodnie z ich treścią, a prawidłowe wykonanie powoduje zgaśnięcie zobowiązania. Wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, jeżeli nie narusza to jego interesów. Jeżeli dłużnik ma wobec wierzyciela kilka długów tego samego...

Segmentacja i zachowania nabywców - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Ewa Łuczak
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 504

SEGMENTACJA I ZACHOWANIA NABYWCÓW NABYWCA W STRATEGII MARKETINGOWEJ - inicjator - doradca - decydent - nabywcy - użytkownik (za każdym razem może być to ktoś inny; jeden użytkownik łączy w sobie kilka funkcji, ale zdarza się, że każda osoba może mieć jedną.) NABYWCA kto kupuje? co kupuje...

Strategia produktu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Ewa Łuczak
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

STRATEGIA PRODUKTU PRODUCT DEFINITION – wszystko to co można zaoferować nabywcom do zakupu, użycia lub konsumpcji dla zaspokojenia pragnień lub potrzeb. POZIOMY PRODUKTU – analiza dla przedsiębiorstw RDZEŃ (podstawowy pożytek, istota produktu)– określa użyteczność – odpowiedź na potrzebę klie...

Zarządzanie marketingowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Ewa Łuczak
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA – sposób ukierunkowania przedsiębiorstwa na rynku by osiągnąć jak największe zyski, uzyskać cel do którego zostało powołane

CRM (Customer Relationship Management) - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Marek Piotr Deszczyński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

CRM (zarządzanie relacjami z konsumentami, Customer Relationship Management): * Zarządzanie: planowanie, kierowanie i organizacja dialogu z klientami, z wykorzystaniem infrastruktury umożliwiającej określenie i zwiększanie wartości klientów oraz środki prowadzące do ich lojalności * Relacjami:...

Marketing partnerski, lojalność - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Marek Piotr Deszczyński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

MARKETING PARTNERSKI- geneza powstania koncepcji TRENDY RYNKOWE: * malejąca skuteczność marketingu masowego, * dążenie do indywidualizacji oferty w stosunku do precyzyjnie określonych segmentów lub też indywidualnych nabywców * zacieranie się granicy między firmami oferującymi tylko produkt ma...

Orientacja marketingowa, proces zakupu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Marek Piotr Deszczyński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

ORIENTACJA MARKETINGOWA ORIENTACJA SPRZEDAŻOWA VS.MARKETINGOWA WYRÓŻNIKI ORIENTACJI MARKETINGOWEJ(wg.Ph.Kotler): Potrzeby nabywcy - System zbierania informacji w tym badanie rynku Rynki docelowe - Segmentacja rynku - Wybór rynku docelowego Skoordynowane działania marketingowe - Zintegrowan...

Strategie marketingowe, Koncepcje marketingowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Marek Piotr Deszczyński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434

DEFINICJA MARKETINGU – WG PHILIPA KOTLERA (Create communicate deliver value to target market at a profit) * product management – tworzenie wartości * brand management – komunikowanie wartości * customer management – współdziałanie a nie tylko zarządzanie bazą danych klientów. POZIOMY STRATEGII...

Finanse publiczne a finanse prywatne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Tadeusz Jan Juja
 • Finanse publiczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 819

WYKŁAD II FINANSE PUBLICZNE A FINANSE PRYWATNE Do finansów prywatnych zaliczamy finanse gospodarstw domowych, finanse przedsiębiorstw oraz finanse banków komercyjnych i innych instytucji finansowych. Spośród tych innych in...