Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 53

Przyczyny restrukturyzacji kadr

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Przyczyny restrukturyzacji kadr: zatrudnianie przypadkowych osób brak możliwości zagospodarowania nadmiernych ilościowo lub niedostosowanych kompetencyjnie zasobów ludzkich trudności w stabilizacji kadr fachowców, przy jednoczesnych trudnościach pozbycia się gorszych pracowników szkolenie wszyst...

Strategiczna karta wyników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

strategiczna karta wyników - system kontroli strategicznej, umożliwiający tworzenie strategii i działań w długim okresie tradycyjne mierniki działalności nie obejmują zagadnień konsumenta i konkurencji - generują zatem mocne sygnały, brak słabych strategie długoterminowe powinny być sprzężone z d...

Warianty planowania szkoleń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

warianty planowania szkoleń - planowanie szkoleń na nadchodzący rok (w oparciu o zakładany budżet i zdiagnozowane potrzeby) lub planowanie szkoleń na bieżąco (adekwatnie do pojawiających się potrzeb szkoleniowych) Planując szkolenia, należy: wykorzystywać zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe prze...

Gospodarka państw UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maria Barbara Cabalska
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

TEMAT 1 Integracja – tworzenie całości z mniejszych części, powiązanychze sobą (scalanie istniejących struktur w większe) Definicja W. Molle’a - Integracja dotyczy stopniowej eliminacji granic ekonomicznych między niepodległymi państwami, w wyniku czego gospodarki tych państw zaczynają funkcjo...

Jednolity rynek wewnętrzny UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maria Barbara Cabalska
 • Integracja europejska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1204

TEMAT 3 Jednolity Rynek Wewnętrzny - Obszar bez granic na którym zostaje zapewniony wolny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Jednolity rynek przyczynił się do: • znacznego obniżenia cen wielu produktów i usług, w tym dostępu do Internetu i cen biletów lotniczych. • 40% spadku cen

Polityka ochrony środowiska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maria Barbara Cabalska
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Polityka ochrony środowiska Polityka ochrony środowiska Cele: -zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego -ochrona zdrowia ludzkiego -ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych -promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania r...

Polityka spójności UE- projekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maria Barbara Cabalska
 • Integracja europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Polityka spójności UE- projekt Polityka spójności UE- projekt -konkretnym działaniem w specyficznym sektorze/obszarze -służy realizacji określonego celu -posiada skoordynowane i wzajemnie powiązane ze sobą działania -jest ograniczone w czasie -posiada określony budżet i zasoby -posiada konkr...

Unia gospodarcza i walutowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maria Barbara Cabalska
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 658

TEMAT 4 Unia gospodarcza i walutowa Etapy integracji gospodarczej 1. Strefa wolnego handlu 2. Unia celna 3. Wspólny rynek 4. Unia gospodarcza i walutowa 5. Pełna unia Unia celna - efekt kreacji handlu Efekt kreacji handlu wyraża się we wzroście wolumenu wzajemnych obrotów handlowych krajów...

Wspólna polityka handlowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maria Barbara Cabalska
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 742

Wspólna polityka handlowa Wspólna polityka handlowa- konsekwencja unii celnej, od 1970; stosowanie przez państwa UE jednakowych instrumentów handlu z krajami spoza UE, wspólne rozmowy i negocjacje; Cele: *przyczynianie do harmonijnego rozwoju handlu światowego *obniżenie barier celnych *likwida...

Wspólna polityka rolna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maria Barbara Cabalska
 • Integracja europejska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

WPR wspólna polityka rolna WPR wspólna polityka rolna; pochłania 42% budżetu UE; 56% ludzi UE mieszka na obszarach wiejskich; 4,7% ludzi utrzymuje się z rolnictwa; tworzy 1,7% PKB Unii; Cele: *zwiększenie wydajności(postęp techniczny, ro...