Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 52

Związek przyczynowy w prawie karnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY Mówiąc o związku przyczynowym w prawie karnym mamy na myśli związek zachodzący między działaniem sprawcy a skutkiem przestępnym, wywołanym przez działanie. Problem ten występuje tylko przy przestępstwach materialnych. Istnienie związku przyczynowego jest warunkiem odpowiedzial...

Adaptacja pracowników w pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2828

Adaptacja pracowników (wprowadzenie do pracy): a) przystosowanie do wykonywania zadań (zawodowa) b) przystosowanie do społecznych i fizycznych warunków pracy (społeczna) cele adaptacji: ułatwienie początkowych etapów pracy szybkie wykształcenie u nowych pracowników przyjaznej postawy wobec przed...

Istota planowania kadr

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2422

Istota planowania kadr: ogół decyzji zmierzających do określenia przyszłych celów i działań w ramach poszczególnych obszarów operacyjnych zarządzania kadrami (ujęcie szerokie) proces ustalania potrzeb personalnych w aspekcie (wąskie ujęcie): ilościowym (niezbędna liczba pracowników) jakościowym ...

Istota zarządzania kadrami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

ISTOTA ZARZĄDZANIA KADRAMI Istota zarządzania kadrami: zarządzanie kadrami - zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokajanie potrzeb (rozwój) pracowników aspekty zarządzania kadrami: fun...

Rekrutacja do pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1498

REKRUTACJA Dobór kadr: zespół działań prowadzących do właściwej obsady wakujących stanowisk pracy w celu zapewnienia ciągłego i sprawnego funkcjonowania organizacji zasada „klocków lego” - dopasowanie potencjału zawodowego pracownika do wymagań stanowiska pracy czynniki skuteczności doboru: traf...

Selekcja kadr - schemat działań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

SELEKCJA KADR Schemat działań selekcyjnych: rodzaje selekcji: wstępna (budowanie listy kandydatów), właściwa (wyłanianie najlepszego kandydata) i weryfikująca (dotyczy już zatrudnionych pracowników) pozytywna (wybór najlepszych spośród kandydatów negatywna (odrzucanie najgorszych) etapy działań:...

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

STRATEGICZNE ZARZADZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Podstawowe składniki strategii: określenie dziedziny (dziedzin) działalności przedsiębiorstwa rodzaj, źródła przewagi konkurencyjnej umożliwiające skuteczne działanie w ramach wybranej domeny podstawowe posunięcia, programy działań niezbędne do realizacj...

Istota i cele motywowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288

Istota i cele motywowania: Motywowanie polega na wpływaniu na postawy i zachowania pracowników w celu pobudzenia ich do wykonywania określonych zadań w ramach organizacji Cele systemu motywacyjnego: pobudzanie do realizacji zadań (motywacja sensu stricte) utrzymanie pracowników w przedsiębiorstwi...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - ocena pracowników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Ocena pracowników Ocena pracownika - sąd o zachowaniach pracownika, jego postawach, cechach osobowości i efektach jego pracy. Jest instrumentem kształtowania zdolności kadr do realizacji celów organizacji Cele oceniania pracowników: organizacyjny - służy pozyskaniu informacji o pracowniku, niezbęd...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - outplacement

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

outplacement (zwolnienia monitorowane) zespół środków akceptowanych przez pracowników i przedsiębiorstwo, służących planowej redukcji personelu elementy procesu outplacementu: opieka psychologiczna nad pracownikiem pomoc w zakresie określania kwalifikacji zwalnianych pracowników (