Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 44

Dziedziczenie ustawowe - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

DZIEDZICZENIE USTAWOWE Powołanie do dziedziczenia po zmarłym może się opierać na testamencie lub na ustawie. W związku z tym odróżniamy dziedziczenie testamentowe i dziedziczenie ustawowe. Jeżeli

Forma czynności prawnych - Forma pisemna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH Czynność prawna może być w zasadzie dokonana w dowolnej formie: ustnie, pisemnie, per facta concludentia (w sposób dorozumiany) itp. Regulujący tę sprawę art. 60 k.c. stanowi, że wola osoby dokonującej czy...

Formy udziału w przestępstwie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1883

FORMY UDZIAŁU W PRZESTĘPSTWIE Przestępcą jest oczywiście przede wszystkim ten, kto sam zachowuje się w sposób zakazany przez przepisy prawa karnego: zabija, kradnie, bierze udział w bójce itd. Poza tym możliwe są jednak i dalsze formy udziału w prz...

Inne przypadki odpowiedzialności za czyny niedozwolone

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

inne przypadki odpowiedzialności za czyny niedozwolone Odrębnie uregulowanymi przypadkami odpowiedzialności dekliktowej są: a) odpowiedzialność za zwierzęta, b) odpowiedzialność za szkody wyrządzone wyrzuceniem tlscitj lub wylaniem płynu z pomieszczenia, c) odpowiedzialność za szkody wyrządzone zaw...

Instytucje prawa rzeczowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1001

INSTYTUCJE PRAWA RZECZOWEGO 1. Pojęcie prawa rzeczowego Prawo rzeczowe to dział prawa cywilnego normujący prawo własności i inne prawa do rzeczy. Przysługujące określonym osobom prawa do rzeczy, które zostaną dalej omówione, nazywamy także prawami rzeczowymi, termin ten jest więc używany zarówno...

Istota prawa spadkowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

istota prawa spadkowego Prawo spadkowe to zespół przepisów regulujących losy majątku pozos- tawionego przez zmarłą osobę fizyczną. W szczególności prawo spadkowe reguluje przejście tego majątku, a więc praw i obowiązków majątkowych zmarłego, na inne osoby fizyczne i prawne.

Kara - istota kary

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

KARA I JEJ ZADANIA 1. Istota kary Kara jest to środek przymusu państwowego, stosowany przez sądy wobec sprawców przestępstwa i polegający na sprowadzeniu pew- nej dolegliwości. Kary wymierzają także niektóre inne organy wymiaru sprawiedliwości (np. kolegia do spraw wykroczeń). Kara - niezależnie ...

Klauzule generalne prawa cywilnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3038

KLAUZULE GENERALNE PRAWA CYWILNEGO W każdym akcie ustawodawczym, a zwłaszcza w akcie o takim znaczeniu jak kodeks, wyróżniamy przepisy o charakterze podstawowym, w stosunku do których wszystkie inne mają znacznie niższą rangę. Ta sama prawidłowość dotyczy gałęzi prawa, między innymi prawa cywilneg...

Nabycie spadku - decyzje spadkobiercy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

NABYCIE SPADKU Na nabycie spadku, do którego prawo przy dziedziczeniu ustawowym wynika z przepisów, a przy dziedziczeniu testamentowym z wyrażonej w tes- tamencie woli spadkodawcy, istotny wpływ ma również spadkobierca. Kodeks cywilny przy...

Nadzwyczajne złagodzenie kary - Przestęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

nadzwyczajne złagodzenie kary Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na tym, że sąd może albo wymie- rzyć karę niższą od najniższej przewidzianej za dane przestępstwo, albo też zastosować łagodniejszy rodzaj kary. Następuje tu przekroczenie dolnej granicy kary przewidzianej za przestępstwo.