Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 38

Akordowa forma wynagrodzeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008

Akordowa forma wynagrodzeń W modelowym ujęciu forma akordowa wyraża się tym, że pracownik jest opłacany proporcjonalnie do ilości wykonanej pracy, wyrażonej m.in. wykonanymi produktami, usługami lub czynnościami. Wysokość wynagrodzenia jest więc uzależniona od osobistego zaangażowania i wysiłku pra...

Błędy przy procesie rekrutacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Błędy przy procesie rekrutacji: Źle przeprowadzona analiza stanowiska pracy, co prowadzi do ustalenia niewłaściwego lub niejasnego profilu poszukiwanej osoby (najczęściej popełniany i najbardziej istotny) Wykorzystywanie niewłaściwych metod i narzędzi lub niewystarczającej liczby metod i narzędzi d...

Forma kafeteryjna wynagrodzeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Forma kafeteryjna wynagrodzeń (kafeteria) Jej istotą jest indywidualizacja wynagrodzeń poprzez stworzenie pracownikom możliwości dokonywania wyboru świadczeń spośród określonego ich zestawu (listy, menu). Mogą to być m.in. wypłaty gotówkowe, czas wolny jako alternatywa dodatkowych świadczeń pienięż...

Forma pakietowa wynagrodzeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2436

Forma pakietowa wynagrodzeń Punktem wyjścia w tworzeniu wynagrodzenia jest dla poszczególnych osób (najczęściej na najwyższych stanowiskach) lub określonych grup pracowniczych jest ogólna pula środków, która następnie jest dzielona na różne składniki obejmujące wynagrodzeni stałe, zmienne krótko- i...

Metoda oceny pracowników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Metoda oceny pracowników - Porównywanie parami Polega ona na dokonywaniu, w ramach wcześniej ustalonego kryterium, porównania każdego pracownika z każdym. Temu pracownikowi, który korzystniej wypadł w porównaniu, przyznaje się punkt. Po dokonaniu porównania parami wszystkich ze wszystkimi oblicza s...

Metody zarządzania ryzykiem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

Metody zarządzania ryzykiem Metody organizacyjne: Unikanie ryzyka (wstrzymywanie się od podejmowania działań) Redukcja ryzyka ( podwyższanie profesjonalizmu działań) Metody finansowe: Zatrzymywanie ryzyka (działanie i ponoszenie kosztów) Transfer ryzyka (dzielenie odpowiedzialności z innymi podmiot...

Model oceny szkolenia Kirkpatricka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

Model oceny szkolenia Kirkpatricka Model stosowany jest w celu uzyskania informacji zwrotnej o efektach danego szkolenia i jego wartości dla organizacji. Jego geneza sięga lat 50. XX wieku, a ogólne założenie brzmi, że cele szkoleniowe ...

Wartościowanie pracy - istota i metoda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1582

Wartościowanie pracy Istota: Proces określenia wartości pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach. Cel: Działanie to służy nie tylko określeniu wysokości płac pracowników, ale także optymalnemu rozkładowi pracy pomiędzy stanowiskami oraz określaniu właściwych obciążeń. Przy wartościowaniu za...

Cechy przedsiębiorstwa przemysłowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Nowak
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Cechy przedsiębiorstwa przemysłowego Przedsiębiorstwo przemysłowe to organizacja gospodarcza produkująca wyroby lub usługi przemysłowe , wyodrębniona ekonomicznie i organizacyjnie mająca osobowość prawną jest ono właścicielem, dzierżawcą lub dysponentem określonego majątku. może być samodzielnym po...

Koszty zapasów - rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Nowak
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

10. Koszty zapasów - rodzaje Koszty tworzenia zapasów - (koszty zamawiania) wysokość kosztów związanych ze złożeniem zamówienia jest niezależna od jego wielkości. Na koszty tworzenia zapasów wpływają: - koszty wstępne - koszty złożenia zamówienia - koszty ponoszone po złożeniu zamówienia Koszty...