Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 36

Modelowanie procesów biznesowych - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Filipowska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1547

Diagram Struktury Organizacyjnej Event-driven Process Chain (EPC) Czynność/Funkcja Jednostka Organizacyjna Zdarzenie Miejsce AND Podział zdarzeń Pozycja/Rola AND Osoba OR Diagram Celów Zdarzenie nie może podjąć decyzji o tym czy jedna lub wiele czynności zostanie podjęta XOR Cel ...

Programowanie Komputerów 1 - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr inż. Willy Picard
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

EGZAMIN - PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW I - 2012 zawsze 2 odp. są POPRAWNE Question 1 Punkty: 1 Które zdania są poprawne (w Javie)? a. Nie można dodać do listy dwóch identycznych obiektów. b. Instancja klasy implementującej java.util.List może zawierać dwa razy ten sam obiekt. c. Interfejs java.util....

Łańcuch dostaw - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Mirosław Ciesielski
 • Logistyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1064

Łańcuch dostaw. Łańcuch dostaw to sieć powiązanych i współzależnych organizacji, które działając na zasadzie wzajemnej współpracy, wspólnie kontrolują, kierują i usprawniają przepływy rzeczowe i gotówkowe oraz przepływy informacji od dostawców do ostatecznych użytkowników. Niektórzy do triady wypi...

Analiza zapasów ABC - Metoda ABC

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Mirosław Ciesielski
 • Logistyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1085

Analiza zapasów ABC. Zakłada, że istnieją dwie grupy zapasów - zapasy o wysokiej wartości i małej ilości, oraz zapasy o niskiej wartości i dużej ilości. Metoda ABC stosowana jest przy normowaniu i kontroli zapasów materiałowych, zaopatrzeniu ma...

Efficient Consumer Response - definicja i zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Mirosław Ciesielski
 • Logistyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 770

ECR. Efficient Consumer Response (pol. Efektywna obsługa klienta), dla łańcuchów FMCG to strategia zakładająca ścisłą współpracę producentów, dystrybutorów i detalistów dla jednoczesnego podniesienia jakości obsługi i obniżki kosztów (m.in. dzięki zmniejszeniu zapasów). Głównymi założenia ECR są: ...

Filozofia 14 zasad Toyoty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Mirosław Ciesielski
 • Logistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1127

Filozofia 14 zasad Toyoty. Ideą filozofii Toyoty jest odrzucenie sposobu myślenia opartego na dążeniu do realizacji swego celu krótkookresowego w celu przyczynienia się do ogólnego dobrobytu. Wg tej filozofii przyjmuje się rozumienie celu wykraczające poza roczne zyski i miesięczne wypłaty. Uwida...

Funkcje i modele zaopatrzenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Mirosław Ciesielski
 • Logistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1351

Funkcje i modele zaopatrzenia. Funkcje zaopatrzenia: rozwój - racjonalizacja - Modele zaopatrzenia: single sourcing (sole sourcing) - jeden dostawca jest odpowiedzialny za dostawy danej pozycji zakupowej; zalety: możliwość utrzymywania ścisły...

Logistyczna obsługa klienta - wymiary i koszty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Mirosław Ciesielski
 • Logistyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1841

Logistyczna obsługa klienta. Obsługa klienta rozumiana jest potocznie jako zapewnienie użyteczności miejsca i czasu w procesie przemieszczania towarów pomiędzy sprzedającym a kupującym. Może stanowić podstawę do zbudowania przewagi konkurencyjnej. Polega na kształtowaniu i mierzeniu obsługi klient...

Model R i P

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Mirosław Ciesielski
 • Logistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

Model R i P. Dwoma podstawowymi kryteriami, które najczęściej stanowią podstawę wyboru właściwego modelu są: koszty zarządzania zapasami w danym okresie lub w przeliczeniu na jednostkę czasu poziom obsługi klienta, rozumiany jako prawdopodobieństwo zaspokojenia pojawiającego się zapotrzebowania/p...

Produkcja modularna i jej cele

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Mirosław Ciesielski
 • Logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1267

Produkcja modularna. Jest dążeniem do takiego stanu, aby wyrób finalny składał się z jak najmniejszej liczby elementów. Moduły są dostarczane do producenta głównie przez zintegrowanych dostawców (w przypadku SMARTa ok. 70% dostawców jest zintegrowanych) na zasadzie Just-In-Time, tzn. czasy dostaw p...