Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 35

Badania instrumentów oddziaływania firmy na rynek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Badania instrumentów oddziaływania firmy na rynek (Marketing-mix). Produkt: Jakie cechy produktu są ważne dla nabywcy? W jaki sposób produkt może być różnicowany? Które segmenty konsumentów będą (są) nim zainteresowane? Jak ważny jest serwis, usługi gwarancyjne, itp.? Czy istnieje potrzeba zmia...

Badania marketingowe - ryzyko - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

Badania marketingowe - systematyczni i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. W gospodarce wolnorynkowej większość decyzji jest podejmowana w sytuacji niepewności , w której trudno jest przewidywać przyszłe zdarzeni...

Podział i rodzaje badań marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

badania wtórne - badania pośrednie opierające się na wykorzystaniu i analizie istniejących, dostępnych informacji wew. i zew.; źródłem danych wtórnych w tych badaniach są źródła wew. firmy tj.: informacje o produkcji, sprzedaży, zapasach, kosztach, cenach, itp. oraz zew. opublikowane informacje poc...

Budowa instrumentu pomiarowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

Budowa instrumentu pomiarowego: Większość zjawisk ekonomicznych, psychologicznych i społecznych nie posiada jednostki miary umożliwiającej dokonanie pomiaru. Pomiar - przyporządkowanie liczb mierzonym cechom badanych zjawisk jakościowych, ...

Dobór nielosowy próby - sposób doboru jednostek do próby

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Dobór nielosowy próby - sposób doboru jednostek do próby oparty na intuicji i wiedzy badacza, kryteriach zdroworozsądkowych; nie występują ty podstawy teoretyczne do stosowania w tym przypadku wnioskowania statystycznego, dobór p...

Etapy badawcze - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

Etapy 1, 2, 3 - określenie celu badań, przeprowadzenie analizy sytuacji i prawidłowe zdefiniowane problemu badawczego to niemal połowa sukcesu. Rzadko się zdarza, że decydent dokładnie potrafi określić problem i potrzebne informacje, dlatego zadaniem badacza się osiągnięcie wzajemnego zrozumienia i...

Klasyfikacja testów weryfikujących hipotezy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Klasyfikacja testów weryfikujących hipotezy: testy weryfikujące dane z pomiaru nominalnego; testy weryfikujące dane z pomiaru porządkowego; testy weryfikujące dane z pomiaru przedziałowego. Testy weryfikujące dane z pomiaru nominalnego: test Chi - kwadrat, test dwuwymiarowy. Test weryfikujące d...

Kodowanie, książka kodowa - zasady opracowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1988

Kodowanie - proces grupowania i przyporządkowywania symboli różnym danym zawartym w instrumentach pomiarowych, prawidłowe sklasyfikowanie i wyskalowanie pozycji stanowi podstawę bezbłędnego kodowania danych, instrumentem pomocnym w kodowaniu jest książka kodowa wraz z instrukcjami. Książka kodowa -...

Kryterium potrzeb informacyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

kryterium potrzeb informacyjnych: stałe - prowadzone systematycznie, część źródeł informacji jest stale wykorzystywana w celu regularnego zbierania danych, służą do wykrywania potencjalnych zagrożeń ze strony konkurentów lub identyfikacji szans rynkowych; okresowe - prowadzi się regularnie co pewie...

Badania operacyjne - kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Marcin Anholcer
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057

Kolokwium z badań operacyjnych nr 2 – zestaw A Imię i nazwisko: …………………………………………………… Zadanie 1 Dane jest zadanie programowania wielokryterialnego: f 1 ( x1 , x 2 ) = x1 + 3x 2 → max f 2 ( x1 , x 2 ) = 3 x1 + x 2 → max x1 + 2 x 2 ≤ ...