Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 34

Systematyka prawa - pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

SYSTEMATYKA PRAWA 1. Pojęcie systematyki prawa Prawo składa się z tysięcy różnych aktów normatywnych o różnej rand - od ustawy do zarządzenia - regulujących najróżniejsze stosunki społeczr Posługiwanie się zespołem norm o takich rozmiarach nie byłoby możliw gdyby zespół ten nie był wewnętrznie upo...

Terenowe organy administracji rządowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W skład administracji państwowej (rządowej) wchodzą nie tylko organ centralne, lecz również terenowe, to znaczy obejmujące swoim działanier oznaczoną część terytorium kraju, na ogół województwo lub kilka gmin (rejon Terenowe organy administracji rządowej dzi...

Ważność aktu notarialnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

WAŻNOŚĆ AKTU ADMINISTRACYJNEGO Akt administracyjny powinien spełniać wszystkie wymagania stawiane przez ustawy i wydane na ich podstawie akty prawne (rozporządzenia, uchwały itd.). Wymagania te nazywane są przesłankami ważności aktu administ- racyjnego. Przesłanki ważności aktu administracyjnego ...

Wykładnia prawa - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

WYKŁADNIA PRAWA 1. Pojęcie wykładni prawa W procesie stosowania prawa przez organy wymiaru sprawiedliwości i organy administracyjne, a także w wielu sytuacjach - w jakich znajdują się obywatele korzystający z przepisów - dochodzi niejednokrotnie do wątpliwo- ści co do znaczenia takiego lub inneg...

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

POJĘCIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Wymiar sprawiedliwości jest obok działalności ustawodawczej i wykonaw- czej trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych. W życiu społeczeństwa nieuchronnie dochodzi do sporów. Są on (…) …

Zasada trójpodziału władz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

. ZASADA TRÓJPODZIAŁU WŁADZ Większość państw opiera strukturę swych organów na tzw. zasadzie trójpodziału władz, której głosicielem był w XVIII wieku francuski prawnik i filozof Charles Louis Montesquieu (1689 -1755) znany pod zlatynizo- wanym nazwiskiem

Strategia marketingowa - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr inż. Czesław Leszczyński
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Strategia marketingowa Strategia marketingowa skierowana jest zasadniczo na osiąganie celów, które pozwalają maksymalizować korzyści dla klienta przy odpowiednim poziomie zysku dla przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie czasowej. Proces tworzenia strategii marketingowej Etap I Analiza sytua...

Strategie wynikające z pozycji konkurencyjnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr inż. Czesław Leszczyński
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

Strategie wynikające z pozycji konkurencyjnej 1. Lider - punkt odniesienia dla konkurencji • być pierwszym w świadomości, w wybranej kategorii • jeżeli w kategorii jest już lider ustal nową, własną kategorię • koncentracja na dziedzinie, w której jesteś pierwszy Strategie wynikające z pozycji k...

Analiza sytuacji: konkurencja i popyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Analiza sytuacji Analiza popytu: Cechy i zachowania nabywcze konsumentów: co kupują?, kto kupuje?, gdzie kupuje?, jak kupuje?, kiedy kupuje?, jakie cechy i zachowania nabywcze zmienią się w przyszłości?, czym się kierują przy zakupie? Cechy rynku: wielkość rynku?, segmenty rynku?, trendy rynkowe w...

Błędy popełniane w trakcie badań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

Błędy popełniane w trakcie badań: błędy doboru próby - błędy wytypowania niewłaściwej populacji generalnej, wytypowania niewłaściwego wykazu populacji badanej, losowego doboru próby, nielosowego doboru próby, niewłaściwego stosowania próby; p...