Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 29

Wady oświadczenia woli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

Wady oświadczenia woli : Brak świadomości lub swobody - kiedy osoba składająca oświadczenie znajduje się w stanie psychicznym odbiegającym od normalnego, co uniemożliwia podjęcie decyzji i złożenie oświadczenia woli w sposób świadomy i swobodny. Ta wada powoduje nieważność oświadczenia od momentu w...

Norma i przepis prawa, budowa normy prawnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1036

06.10.2010 Wykład 2 NORMA PRAWA, PRZEPIS PRAWA, BUDOWA NORMY PRAWNEJ Budowa normy prawnej pochodzą od uprawnionych organów państwa, nie każdy może je sobie tworzyć. Hipoteza - wskazana sytuacja, adresat, wskazane okoliczności - adresaci - wskazani poprzez cechy ogólno Dyspozycja - jak się mamy zach...

Wykładnia prawa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

13.10.2010 Wykład 3 WYKŁADNIA PRAWA Wykładnia prawa - jest to zespół czynności których celem jest ustalenie treści norm prawnych, zawartych w przepisach prawnych. Przyczyny wątpliwości o tekstach prawnych: „ ustarzanie” się tekstów (język arc...

Luki w prawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896

20.10.2010 Wykład 4 LUKI W PRAWIE Luki w prawie - występują wówczas, gdy ze względu na istniejące normy brakuje konsekwencji przyjętej regulacji. (luka regulacyjna) Sposoby wypełniania luki: - poprzez analogię: ustawową (legis) polega, że dla wypełnienia luki bierze się inną normę prawną, która reg...

Stosunek cywilno-prawny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

27.10.2010 Wykład 5 Przedmiotem stosunku cywilno- prawnego są określone zachowania podmiotu. Zachowanie podmiotu może się przejawić w działaniu, czyli aktywności (np. zwracaniu pożyczki, wybudowanie domu, udostępnianiu pomieszczeń) może się też przejawiać w zaniechaniu, czyli braku aktywności. Zani...

Ubezwłasnowolnienie i uznanie za zmarłego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

03.11.2010 Wykład 6 Ubezwłasnowolnienie dotyczy osób fizycznych, które ukończyły lat 13 i które ze względu na niedorozwój umysłowy, chorobę psychiczną bądź innego rodzaju zaburzenia (psychiczne) nie są wstanie prowadzić swoich spraw. Ubezwłasnowolnienie może być całkowite, bądź częściowe (gdy potrz...

Czynności prawne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

10.11.2010 Wykład 7 Skarb państwa nie odpowiada za zobowiązania innych państwowych osób prawnych, a te osoby nie odpowiadają za zobowiązania Skarbu Państwa. Do osób prawnych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie dóbr osobistych

Błąd i forma czynności prawnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

17.11.2010 Wykład 8 Ad. 3 Błąd to sytuacja, gdy składający oświadczenie rozmija się w swym wyobrażeniu z rzeczywistym stanem rzeczy. - błąd może być wywołany przez drugą stronę, chociażby bez jej winy. - błąd może dotyczyć także jednostronnych czynności prawnych. Aby oświadczenie kwalifikować jako ...

Przedstawicielstwo w prawie cywilnym - Formy udzielania pełnomocnictwa...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

24.11.2010 Wykład 9 Sąd jednak dopuści powyższe dowody : gdy obie strony wyrażą na to zgodę gdy fakt dokonania czynności będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma gdy zażąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą Gdy ustawa zastrzega formę pisemną stanowiąc w razie jej niezachowania rygor nieważno...

Prokura i jej rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

01.12.2010 Wykład 10 Procura - pełnomocnictwo Prokura jest to najszerszy rodzaj pełnomocnictwa, które może udzielić jedynie przedsiębiorstwo wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego ...