Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 91

Style negocjacji - Procesy negocjacyjne w logistyce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Żak
 • Procesy negocjacyjne w logistyce
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2520

Kryteria rozróżniania stylu negocjacji Techniki prowadzenia rozmów ( negocjacje symetryczne / asymetryczne ) Presja czasu ( negocjacje prowadzone przy niewielkim nacisku czasu, prowadzone przy presji czasowej na jedną ze stron, przy presji czasowej na obie strony ) Rodzaj zaangażowanych stron Stro...

Pojęcie i elementy składowe sektora finansów publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krzysztof Surówka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Pojęcie i elementy składowe sektora finansów publicznych Podmioty zaspokajają potrzeby publiczne świadcząc usługi. Opłaty nie są celem tych podmiotów. Przepływ pieniędzy: sektor prywatny sektor publiczny, żeby sekt pub mógł realizować swoje zadania Przepływ ten jest uregulowany przez akty pra...

Pytania na zaliczenie ustne na koniec semestru.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Alina Klonowska
 • Finanse
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4718

Certyfikat inwestycyjny, kto go wypuszcza? 2. Jakie podmioty są objęte bankowym funduszem gwarancyjnym i co to jest? 14. Bankowy fundusz gwarancyjny 15. Rynek, który zajmuje się płynnością finansową FINANSE - pytania z zaliczenia Certyfikat inwestycyjny, kto go wypuszcza? Jakie podmioty są ob...

Socjologia pracy - perspektywa socjologiczna, człowiek w socjologii, r...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Przemysław Kisiel
 • Socjologia pracy i organizacji
Pobrań: 749
Wyświetleń: 4046

Notatki składają się z 18 stron i opisane w nich zostały takie zagadnienia jak: perspektywa socjologiczna, człowiek w socjologii, różnorodność świata społecznego, konteksty społeczne, poziomy organizacji społeczeństwa, teoria potrzeb Maslo...

Historia organizacji i zarządzania - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Siły społeczne – normy i wartości, które cechują kulturę, wpływ na dziedziny zarządzania: motywacja, przywództwo, zarządzanie zasobami ludzkimi. Siły ekonomiczne – siły związane z systemami gospodarczymi i ogólnymi warunkami i tendencjami w gospod...

Systemy polityczne państw europejskich

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jerzy Kornaś
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1400

Notatka porusza między innymi zgadanienia takie jak: system polityczny w ujęciu behawiorystyczno- funkcjonalnym, w ujęciu instytucjonalnym/ instytucjonalno- strukturalnym oraz w ujęciu sytemowym. Pondto znajduje się równiez zagadnienie takie jak system poliyczny i jego otoczenie. Konwersacja wielosy...

Wykład z socjologii o grupie społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 917

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Zbiór społeczny jest to agregat ludzi o podobnych charakterystykach posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy (łysi, kulawi, blondyni). Wię...

Wykład z socjologii o strukturze społecznej Polski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 791

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Urbanizacja- Szybki rozwój starych i nowych ośrodków miejskich . Rosnąca przewaga ludności miejskiej. Upadek tradycyjnej kultury chłopskiej i robotniczej. Wzrost wskaźników skolaryzacji. Intensywna

Rachunkowość- wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Sylwia Krajewska
 • Rachunkowość
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1876

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Istota i struktura współczesnej rachunkowości, funkcje rachunkowości, cechy rachunkowości, elementy składowe konta, istota, klasyfikacja i zasady funkcjonowania kont bilansowych, kąto księgowe- to podstawowe urządzenie księgowe służące do rejestra...

ćwiczenie ODSYŁACZ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Janusz Morajda
 • Informatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Wśród przedstawionych niżej zwierząt są zwierzęta duże - takie jak niedźwiedź, był czy koń (Rys 2, Rys 3, Rys 1), mniejsze (Rys 5 Kot), czy całkiem małe (Rys 4 Motyl, strona 3) Rys 1 Koń Rys 2 Niedźwiedź Rys 3 Byk Rys 4 Motyl Rys 5 Kot ...