Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 90

Organizacja i Zarządzanie - opracowane pytania do egzaminu, alfabetycz...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Woźniak
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Ergonomia – miejsce w nauce i praktyce Formalizacja struktury organizacyjnej (6 elementów) 1. projektowanie stanowisk pracy – określenie zakresu zadań i obowiązków pracownika,zakresu jego specjalizacji, 2. grupowanie stanowisk pracy – łączenie w logiczny i sprawny sposób pracy pracowników prze...

Opakowalnictwo notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz
 • Opakowalnictwo i przechowywanie żywności
Pobrań: 2044
Wyświetleń: 6181

Opakowalnictwo w ujęciu systemowym oraz jego związki z innymi dyscyplinami naukowymi według propozycji Japońskiego Instytutu Opakowań a)Socjologia opakowań (społeczne aspekty opakowań): -inżynieria środowiska, zarządzani, psychologia społeczna, informatyka b) Materiałoznawstwo opakowań: -inż...

Filozofia społeczna - wykłady - Filozofia cynicka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Co to znaczy filozofia – pytanie o coś co jest w życiu ważne; dziedzina która sięga najgłębiej, najpełniej Filozofia z gr: fileo – miłować, sophia – mądrość Działy filozofii:  metafizyka – nauka o wszystkim, nauka o byciu (wszystko jest bytem abstrakcyjnym)  etyka o bioetyka o etyka reklamy ...

Współczesne Systemy Polityczne - 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Rafał Lisiakiewicz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

System polityczny: 1.ogół struktur, procedur i instytucji, które działają wspólnie by znaleźć rozstrzygnięcie problemów 2. Ogół organów państwowych, partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych (formalnych i nieformalnych) uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego pańs...

Specyfika elity politycznej Rosji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Rafał Lisiakiewicz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Topolski: wnętrze politycznego ośrodka decyzyjnego FR stwarza poważne problemy badaczowi:  Występowanie niejasności odnośnie umiejscowienia nieformalnych ośrodków decyzyjnych w systemie politycznym  Częste zmiany i rotacje elit władzy w FR  Trudności w określaniu stopniowo wywierania wpływu n...

Marketing pytania na egzamin - orientacja produkcyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Halina Wojnarowska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 3703
Wyświetleń: 8281

1. Gdy przedsiębiorstwo znajduje się w orientacji produkcyjnej, uwaga kierownictwa koncentrując się głównie na (wskaż błędną odpowiedź)A obniżaniu kosztów jednostkowych i cen produktówB masowej produkcji standardowych produktówC wytwarzaniu produktów po niskich kosztachD doskonaleniu technologii wyt...

Norma Polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Rafał Lisiakiewicz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Norma Polityczna: reguła postępowania jednostek, grup czy instytucji uczestniczących w życiu politycznym Konstytucja: najwyższy akt prawny, który traktuje o ustanowieniu i urządzeniu państwa Konstytucja różni się od innych ustaw i aktów prawnych: 1. Szczególnym trybem stanowienia: stanowi się pr...

Podstawy rachunkowości- wykłady dr Helena Kurek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Helena Kurek
 • Rachunkowość
Pobrań: 4963
Wyświetleń: 13426

Rachunkowość- teoria i praktyka podziałów ekonomicznych np.: przychody, koszty, straty i zyski, kapitały, majątek, wynik finansowyStruktura rachunkowości:Finansowa- 1) Księgowość- zapis danych. 2) Sprawozdawczość finansowa (bilans, rachunek ...

Testy do książki The Business Intermediate Student's Book

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Język angielski
Pobrań: 24752
Wyświetleń: 55335

Paczka 8 testów z języka angielskiego wraz z odpowiedziami. testy do książki The Business Intermediate Student's Book na poziomie średniozaawansowanym. Notatka zawiera klucz odpowiedzi, zadania pisemne dodatkowe, testy powtórkowe oraz testy do poszczególnych 8 rozdziałów. Testy to zarówn...

Subregiony

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Karolina Klecha-Tylec
 • Problemy rozwoju Chin i Indii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Subregion Azja Południowa Indie Bhutan – LLC (land lock country-bez dostępu do morza) – graniczy z Indiami od 3 stron Nepal – 2001r. masakra na dworze królewskim, od 2008r. upadek monarchii Sri Lanka – wyspa Cejlon, wcześniejsza nazwa państwa – Cejlon Malediwy – archipelag wysp – zagrożenie p...