Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 89

Personel - wybrane zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

Analiza pracy - proces badawczy polegający na gromadzeniu informacji o pracy jako szczególnym zachowaniu organizacyjnym pracownika. Istota analizy sprowadza się do zbierania kompleksowych informacji, charakteryzujących konkretne prace wchodzące w zakres wykonywanych czynności bądź pełnionych funk...

Zagadnienia do egzaminu ZZL

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1540

Podaj jak powinien być zbudowany system wynagradzania pracowników. System wynagradzania personelu Ujęcie wąskie: to stosowane w danym przedsiębiorstwie składniki wynagrodzenia, miejsc i warunków przyznawania go oraz zasad ustalania i aktualizowania jego wysokości. Ujęcie szerokie: obejmuje pona...

Geografia ekonomiczna - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Spis powszechny: warunki: powszechność, imienność, bezpośredniość, jednoczesność; Moment krytyczny: termin wcześniej ustalony i określony; Polska od 1921; Ostatni 2002 - 38,2mln, MK - 20.05.2002 24.00; Powierzchnia: Rosja 17,1mln (km2); Kanada 10mln; Chiny 9,6mln; USA 9,4mln; Brazylia 8,5mln; A...

Polityka Zagraniczna Polski - zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Latosińska
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

 PZP 1. Droga Polski do NATO (Grzesiek Burzawa) Pakt Północnoatlantycki (NATO – North Atlantic Treaty Organisation) ­ jest to sojusz polityczno­wojskowy państw Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Został powołany w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 na podstawie uchwalonej przez Senat am...

Polityka Gospodarcza - wprowadzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Galik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

TEMAT: pojęcie, cele, funkcje, instrumenty polityki gospodarczej oraz koncepcje polityki gospodarczej POLITYKA GOSPODARCZA -praktyka życia gospodarczego, z którym spotykamy się na co dzień. Szerzej to działalność państwa...

Polityka gospodarcza - aspekt regionalny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Galik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

1988 – pojawienie się terminu "spójność" (gospodarcza i społeczna) POJAWIENIE SIĘ ZASAD POLITYKI REGIONALNEJ:  zasada koncentracji środków wychowawczych celach  zasada współfinansowania (środki z Unii współfinansowane bu...

Polityka Gospodarcza - kryteria €

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Galik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

1. 1.KRYTERIA WEJŚCIA DO STREFY EURO :  wskaźnik inflacji nie może być wyższy niż o 1,5% od średniego wskaźnika w 3 krajach o najniższej inflacji  deficyt budżetowy nie może być wyższy niż 3% PKB  dług publiczny niższy niż 60% PKB  długoterminowa stopa procentowa ustalona na poziomie 1...

MSG wprowadzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Garlińska-Bielawska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

MSG – wykłady Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – część ekonomii zajmująca się transakcjami gospodarki międzynarodowej. Podział: • Handel międzynarodowy – ujęcie mikroekonomiczne • Finanse międzynarodowe – ujęcie makroekonomiczne Nauka młoda – w okresie międzywojennym się wyłoniła z ekono...

BHP - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr inż Zbigniew Gieroń
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

1. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązani odbyć wszyscy pracownicy za wyjątkiem: * bez wyjątków (TAK) 2. Mobbing to: * działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na upo...

Rosja - negocjacje międzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Romana Paszkowska
 • Negocjacje biznesowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

ROSJA 1. Znaczenie osobistych kontaktów: liczy się to kogo się zna; wizyty w kraju i regularne rozmowy przez telefon - konieczne! - nastawienie na dobre relacje z partnerem; kontrakt pisemny jest ważny, chociaż chcą go szybko renegocjować 2. Sposób wyrażania się: otwarci, szczerzy aż do bólu, m...