Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 88

Podstawowe informacje - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Filozofia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1106

Wykład 1 Literatura: „ Zarys Filozofii” - Adam Węgrzecki „ Historia Filozofii” - Tatarkiewicz „ Filozofowie o godnym życiu” - Bukowski A priori - coś, co niezależne od doświadczenia, taki charakter mają myśli A postori - zależne od doświadczenia Filozofia - ( sofija - mądrość ; filein - kochać, ...

Sokrates, Platon, Arystoteles, św. Tomasz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Filozofia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1435

Wykład 3    Sokrates   Należał do grupy  sofistów  ( sofia  –  mądrość ) ( sofiści = nauczyciele mądrości ). Sofiści  nauczali młodych Ateńczyków retoryki i  erystyki  (sztuka prowadzenia sporów,  prowadzenia  dyskusji tak aby się wygrało. Sofiści byli  relatywistami  – twierdzili, iż nie ma pows...

Rodzaje nauk, dedukcja, indukcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Filozofia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2688

.                  Wykład 10    Dedukcja  – dedukcyjny sposób uprawiania nauk. Klasyczny podział nauk, ze względu na dopuszczalne w nich  przesłanki (wg Kazimierza Ajdukiewicza)     3 rodzaje nauk:   I. nauki aprioryczne  (odgórne, rozumowe, nie bazujące na doświadczeniu) – te, które nam dyktuje ...

Podstawy polityki gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 2625

    POLITYKA GOSPODARCZA/EKONOMICZNA    Opiera się na makroekonomii, ale pod kątem praktyki   polityka –  politike –  sztuka rządzenia paostwem ( polis)    polityka gospodarcza zabezpiecza wykonanie usług   cele polityki społecznej: musi zachodzid równośd i kompatybilnośd celów ekonomicznyc...

UWARUNKOWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1799

UWARUNKOWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ   Uwarunkowania wewnętrzne:   Uwarunkowania ustrojowo-systemowe:   doktrynalne,   ustój polityczno-społeczny,   instytucjonalizacja,   Uwarunkowania zasobowe (wielkośd zasobów pracy, kapitału i ziemi):   ilościowe,   jakościowe (jakośd czynnika pr...

Cele i Instrumenty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1666

CELE POLITYKI GOSPODARCZEJ    Cele:     Ustrojowo-systemowe i polityczne:    Umacnianie istniejącego ustroju społeczno-gospodarczego, zapewnianie jego ewolucji    Ekonomiczne:    Pomnażanie bogactwa kraju   Powiększanie dobrobytu   Efektywne wykorzystanie zasobów   Wzrost gospodar...

Programy NET w zarządzaniu udostępnianiem udziałów sieciowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Wilusz
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1694

Programy NET w zarządzaniu udostępnianiem udziałów sieciowych Administrowanie sieciami komputerowymi Opracował: Ewa Skowron grupa 2012Mo Spis treści Literatura Technet Microsoft. Dostęp 27.05.2013 z lokalizacji http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/smb-3-0--blok-komunikatow-serwera-czyli-...

Magazynowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2016

Magazynowanie      Magazyn to jednostka organizacyjno funkcjonalna zajmująca się przechowywaniem dóbr materialnych (zapasów) czasowo  wyłączonych z uŜycia; dysponującą wyodrębnioną na ten cel przestrzenią oraz środkami technicznymi przeznaczonymi dla ruchu  zapasów, ich obsługi oraz stanu zapasów...

Rozwój i bariery małych i średnich firm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

3.4. Model rozwoju małych i średnich firm    Rozwój  małych  i  średnich  firm  różni  się od rozwoju dużych  korporacji.  Przedstawiony wcześniej (pkt 2) model „cyklu życia"  korporacji,  odniesiony  do  małych  firm  sugerowałby,  że  znajdują  się  one  na  etapie  I  lub  przygotowują  s...

Personel - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

Uzupełnione: Istota i obszary planowania Fazy i etapy procesu planowania ETAPY POZYSKIWANIA I etap Plan. zatrudnienia 1. Określenie prognoz zatrudnienia, wzory organizacji, aspekty ilościowe, jakościowe. 2. Analiza aktualnego stanu zatrudnienia z punktu widzenia przydatności pracowników do przysz...