Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 81

Podstawy rachunkowości - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Babuśka
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 4445

2. Pz- przyjęto materiały do magazynu 3. Lista płacy brutto za bieżący miesiąc: z tego- pracowników produkcji podstawowej pracowników na wydziałach produkcyjnych pracowników administracyjnych ...

Finanse międzynarodowe - Terminowy rynek walutowy OTC

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 2016
Wyświetleń: 3549

Struktura i mechanizm rynku walutowego Terminowy rynek walutowy OTC Giełdowy rynek kontraktów walutowych Czynniki determinujące kurs walutowy Międzynarodowe systemy walutowe Rezerwy walutowe i ich struktura Unia Gospodarcza i Walutowa Rola EURO i USD w MSW Pośrednie systemy kursowe D...

Finanse publiczne - materiały do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne
Pobrań: 3227
Wyświetleń: 5299

CECHY BUDŻETU PAŃSTWA BP jest funduszem scentralizowanych zasobów pieniężnych gromadzonych i dzielonych przez państwo w związku z realizacją zadań państwa Gromadzenie środków budżetowych odbywa się – z reguły – w sposób przymusowy Szczególna rola budżetu w funkcjonowaniu państwa Procesy gro...

Historia Gospodarcza - wykłady - IMPERIUM OTTONÓW

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2086

Bizancjum – ponad 1000 lat -Dziś zostało: prawosławie -Justynian – chciał odtworzyć Imp. Rzymskie -wiodąca rola - Cesarz : władza nad wszystkimi, namiestnik boga, szybko „umierali” -sprawna administracja – wszystko było sterowane -rozwój rolnictwa, rzemiosła, handlu -chrzest – potem Ruś prz...

Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Maciej Grega
 • Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1470

Komórka jest podstawową jednostką żywej materii,. Podobne komórki (taka sama budowa, pełnione funkcje) łączą się w tkanki. Różne ilości danej tkanki oraz różne tkanki połączone razem tworzą organy lub narządy Rodzaje tkanek: nabłonkowa: komórki przylegają do siebie łączna: komórki oddzielone...

Klasyfikacja związków nieorganicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bożena Jarosz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3199

Imię i nazwisko Grupa F Data sporządzenia sprawozdania 12.11.2011 Data przyjęcia sprawozdania Zaliczenie ćwiczenia Temat ćwiczenia Klasyfikacja związków nieorganicznych. Klasyfikacja związków nieorganicznych Zadanie: wypełnić puste miejsca w tabeli. Symbol Stopnie utlenienia Wzór i nazwa tlenku Wz...

Mikroekonomia - Drobny wykład IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Drobny
 • Mikroekonomia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 5075

KOSZTY UWZGLĘDNIANE I POMIJANE PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI KOSZTY ISTOTNE – koszty różniące się dla poszczególnych opcji działania; KOSZTY STAŁE – koszty, których wysokość nie zależy od opcji działania; KOSZTY UTRACONE – koszty, które zostały poniesione w przeszłości i nie mogą ulec zmianie na sku...

Historia gospodarcza - Miodunka wykład I

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2177
Wyświetleń: 4032

WYKŁAD I: HISTORIA GOSPODARCZA, JAKO NAUKA. 1.Geneza i rozwój dyscypliny. 2.Historia gospodarcza a nauki ekonomiczne. 3.Zakres badań historii gosp. 4.Szkoły badawcze historii gosp.: a) szkoła „Annales” b)kilometria (New e...

Prawo opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • A. Narkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1246

Narkiewicz. Notatka składa się z 6 stron. PRAWO punkty od 5-9 5. Ewidencja Działalności Gospodarczej: Kto prowadzi ewidencję; Ewidencja Działalności Gospodarczej (EDG) - ewidencja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (również na podstawie koncesji i zezwoleń). Ewidencja ta jest j...