Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 80

Encyklopedia prawa, wykład I

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1778

Prawo ubezpieczeń społecznych-zespół norm,które przewidują pewien system świadczeń na wypadek choroby np.zasiłek chorobowy,świadczenie przy wypadku przy pracy,świadczenie emerytalne i w przypadku śmierci. Oskładkowanie- regulacja dotycząca pobieranie pewnych zaliczeń na świadczenia W pawie a...

Encyklopednia prawa, wykład II- prawo karne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1239

Prawo karne: -Prawo karne materialne: Część ogólne: określa zasady odpowiedzialności karnej, dowiadujemy się kiedy za dane przestępstwo poniesiemy konsekwencje, określa co jest karą i co się ją wymierza. Część szczegółowa: wskazuje nam konkretne typy przestępstw. a)Część ogólna zawiera się w...

Encyklopedia prawa, wykład III

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1281

Części prawa cywilnego: I)Część ogólna Zawiera zbiór przepisów,które regulują zagadnienienia wspólne dla wszystkich podmiotów prawa cywilnego. II)Prawo rzeczowe Reguluje ono zasady korzystania z rzeczy. Pojęciem dla niego podstawowym jest „własność” definiowana jako wyłączne prawo władania,...

Encyklopedia prawa, wykład IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1582

Rodzaje form czynności prawnych: 1)Forma pochodna – w sytuacja dla dokonania pewnej czynności wymagana jest forma szczególna również pewne czynności niejako przygotowawcze do tej czynności wymagają zachowania formy takiej fo...

Encyklopedia prawa, wykład V

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

Prawo własności: Zgodnie z prawem własności właściciel może zrobić wszystko ze swoją rzeczą, o ile nie jest to zabronione ustawą. Może również pobierać pożyczki tej rzeczy. Właściciel może również zbyć rzecz prawnie należącą do niego. Użytkowanie naszej własności powinno odbywać się zgodnie z...

Regiony turystyczne Polski - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Mariusz Szubert
 • Regiony turystyczne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2772

kościół w Trzęsaczu - Pobrzeże Trzebiatowskie 2). zanikający las - Słowiński PN 3). to zdjęcie z wielkim kościołem mariackim na środku to był Gdańsk 4). zdjęcie Kanału Augustowskiego 5). jakiś stok narciarski na hałdach był kolo Bełchat...

Rachunkowość Gollinger-Tarajko

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. inż. Marta Gollinger-Tarajko
 • Rachunkowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1484

1Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: czym zajmują się finanse, polityka finansowa, gospodarka finansowa, system finansowy państwa, rodzaje systemów, system konwergencji, finanse publiczne, dobra publiczne, funkcje finansów publicznych, funkcja redystrybucyjna, funkcja alokacyjna...

Statystyka Pawełek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Barbara Pawełek
 • Statystyka
Pobrań: 2408
Wyświetleń: 4144

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: statystyka, zjawisko masowe, etapy badania statystycznego, zbiorowość statystyczna, rodzaje badania statystycznego, jednostka statystyczna, cecha statystyczna, jednostka pomiaru, p...

Mikrobiologia Szostak-Kot

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot
 • Mikrobiologia
Pobrań: 2730
Wyświetleń: 3689

Wirus zakażając komórkę ssaka musi: Przyłączyć się do niej i wniknąć Powielić swój genom Odtworzyć białka wirusowe za pomocą komórkowych mechanizmów syntezujących Utworzyć cząsteczki wirusów potomnych, a cykl replikacyjny musi zakończyć zanim zabije komórkę gospodarza. Wirus kiedy wniknie d...

Logistyka - zadania z kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Iryna Manczak
 • Logistyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2807

Zad 1 Przedsiębiorstwo Omega produkuje części dla przemysłu motoryzacyjnego. Kierownictwo przedsiębiorstwa otrzymało propozycję produkcji niektórych części od firmy zewnętrznej. Zaproponowano wytworzenie 15 zł za sztukę przy za...