Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 77

Małe i średnie przedsiębiorstwa właściwości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

Sektor MSP Kategoria Zatrudnienie Roczny obrót Całkowity bilans roczny średnie (…) … jest przedmiotem działalności wielu małych firm. Równolegle w wielu krajach drobnym przedsiębiorcom, chcącym uzupełnić swoje kwalifikacje lub kandydatom na przedsiębiorców oferowane są usługi doradcze, świadcz...

Planowanie i elastyczne zarządzanie produkcją

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

System planowania zapotrzebowania na materiały . MRP można podzielić na trzy typy: 1. MRP I - system obejmujący tylko kontrolę i planowanie zapasów 2. MRP II - system zawierający zakres merytoryczny MRP I, ale również planowanie zdolności produkcyjnych 3. MRP III - system obejmujący panowanie i k...

Formy organizacyjno- prawne spółki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

Ekonomika przedsiębiorstw Spółki Spółka osobowa Spółka kapitałowa * nie ma osobowości prawnej (podmiotem praw i obowiązków są wszyscy wspólnicy) * dawca kapitału własnego i przedsiębiorca to ta sama osoba * w chwili zawarcia spółki osobowej, wspólnicy powinni zawrzeć pisemną umowę (umowa ta zawie...

Systemy zarządzania jakością

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1295

Systemy zarządzania jakością Zadowolenie klienta osiągamy wtedy, gdy jakość produktu, który mu dostarczamy jest zbieżna z jakością jakiej on oczekuje. Aby móc zaoferować klientowi produkty oczekiwanej jakości konieczne jest, by ...

Warunki pracy i BHP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

System czasu pracy to mówiąc w uproszczeniu zbiór reguł normujących czas pracy w zakładzie pracy. Dzięki Kodeksowi pracy rozróżnić możemy podstawowy system czasu pracy oraz szczególne systemy czasu pracy. Obecnie wyróżnić możemy następujące systemy czasu pracy: Podstawowy Jest to system najczęści...

Wskaźniki rynkowe, wskaźniki finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

ZMIANY: Np. Tempo wzrostu zatrudnieniaWSKAŹNIKI RYNKOWE: WSKAŹNIKI FINANSOWE: 1.rentowności (zyskowności): a.Rentowność kapitału własnego: b.Rentowność kapitału całkowitego: c.Rentowność sprzedaży 2.sprawności działania:

Zarządzanie zapasami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1568

Zapasy - zapewniają ochronę procesów gospodarczych przed zakłóceniami, wpływając na ich stabilizację. W efekcie podtrzymana zostaje ciągłość produkcji lub sprzedaży. To określona miarami ilościowymi lub wartościowymi ilość dóbr znajdująca się w ściśle określonej lokalizacji, które na chwilę obecn...

Aktywa i pasywa w bilansie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 833
Wyświetleń: 6517

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych: spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie (jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynosiły ...

Amortyzacja, konta i błędy księgowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1911

Amortyzacja - dotyczy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; rozpoczęcie następuje nie wcześniej niż po przyjęciu do używania, a zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową lub z chwilą likwidacji lub stwierdzenia niedoboru; odpisy są do...

Bazowe zagadnienia rachunkowość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1855

Techniki rachunkowości: ręczna: ewidencja tabelaryczna - w księdze tabelarycznej, tzw. „amerykance”, dla każdego konta syntetycznego przeznaczona jest jedna kolumna podzielona na stronę Dt i Ct; ewidencja analityczna prowadzona jest odrębnie; na podstawie uzgodnionych obrotów Dt i Ct z ogólną su...