Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 72

CRM a zarządzanie wiedzą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1372

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI A ZARZĄDZANIE WIEDZĄ CRM (Customer relationship management) - koncepcja, dziedzina zarządzania zajmująca się metodami utrzymania najbardziej rentownych klientów przy jednoczesnym zmniej...

Modele generowania wiedzy przez organizacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1225

GENEROWANIE WIEDZY PRZEZ ORGANIZACJĘ MODELE GENEROWANIA WIEDZY W ORGANIZACJI JAPOŃSKI MODEL KONWERSJI I ZARZĄDZANIA WIEDZĄ (I. NONAKA) - wiedza traktowana jest jako „potwierdzone przekonanie” „zakotwiczone” w wierzeniach ludzi. Trzy elementy niezbędne dla uzyskania nowej wiedzy: proces SECI - kre...

Istota i elementy składowe kapitału intelektualnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1610

ISTOTA I ELEMENTY SKŁADOW E KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO ORGANIZACJI KAPITAŁ INTELEKTUALNY (Skandia) - oznacza posiadaną wiedzę, doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki z klientami i umiejętności zawodowe, które dają przewagę konkurencyjną. KAPITAŁ INTELEKTUALNY (T.A. Stewart) - stanowi wi...

Organizacja ucząca się

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1477

Organizacja ucząca się: posiada zdolność do uczenia się ciągle rozszerza swoje możliwości kreowania własnej przyszłości forma organizacji umożliwiająca uczenie się jej członków w taki sposób, że w efekcie tworzą oni wartościowe wyniki, w postaci innowacji, sprawności, lepszej pozycji w otoczeni...

Zarządzanie projektami - do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2380

Organizacja, firma a przedsiębiorstwo organizacja w znaczeniu   rzeczowym   - jako podmiot, rzecz złożona z powiązanych części. W tym znaczeniu pojęcie   organizacja   jest synonimem pojęcia   instytucja   (np. Ta   organizacja jest wysoce rentowana.). organizacja w zn aczeniu   czynnościowym   -...

Metodyki zarządzanie projektami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1820

METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Metodyka zarządzania PRINCE PR oject IN C ontrolled E nvironments (projekty w sterowanych środowiskach) PRINCE2 obejmuje: Zarządzanie projektami Zarządzanie zasobami zaangażowanymi w wykonywanie prac PRINCE2 nie obejmuje: Specjalistyczne techniki związane z wytworz...

Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2744

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EKONOMICZNYMI I ORGANIZACYJNYMI ZNACZENIE PROJEKTÓW W ZARZĄDZANIU Wzrost złożoności i zmienności otoczenia Zwiększenie elastyczności organizacji Projekty zastępują trwałe jednostki organizacyjne DEFINICJE PROJEKTU Problem przeznaczony do rozwiązania ( J.M. Juran) Mianem pro...

Prince2 -życie projektu a produktu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2324

Prince Projekt- Środowisko zarządcze stworzone w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych zgodnie z określonym Uzasadnieniem Biznesowym PRINCE2 -ŻYCIE PROJ EKTU A PRODUKTU Pomysł  Studium  Zlecenie przygotowania projektu  Specyfikacja  Konstruowanie  Wykonanie  Te...

Ryzyko w zarządzaniu projektami struktury zespołów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1715

Ryzyko w zarządzaniu projektami Ryzyko: Ryzyko w teorii decyzji - 3 rodzaje warunków podejmowania decyzji: Warunki pewności - znamy konsekwencje decyzji Warunki ryzyka - gdy można określić prawdopodobieństwo wystąpienie określonych kon...

Wstęp- grupowe podejmowanie decyzji, konflikty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1666

Informacje ogólne o przedsiębiorstwie Podstawowe metafory organizacji: maszyna, żywy system, mózg, system uczący się, system kulturowy; Internalizacja - głębokie przyswojenie norm, bezrefleksyjne; Identyfikacja - utożsamianie się z normami, zgadzanie się z nimi. Firma - nazwa, pod którą przedsi...