Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 71

Krytycyzm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1379

Krytycyzm. Kant urodził się w Królewcu. Po studiach rozpoczął karierę naukową na uniwersytecie. Został profesorem, następnie dziekanem i rektorem. Był kawalerem, całe jego życie było bardzo uregulowane i uporządkowane, każdy dzień taki sam jak poprzedni. Oprócz koncepcji filozoficznej stworzył te...

Platon - Teoria bytu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1617

PLATON (427 -347 p.n.e.) pochodził z bogatego wpływowego rodu (ojciec z rodu królów ateńskich a matka z rodu, z którego pochodził Solon) był uczniem Sokratesa, po jego śmierci wyruszył z Aten, lubił podróżować, był w Egipcie, najstarsze wzmianki o Atlantydzie pochodzą właśnie od niego. Załozył szko...

Późniejsze szkoły filozoficzne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1113

Późniejsze szkoły filozoficzne odwoływały się do Sokratesa, Platona lub Arystotelesa. Poszukiwano szczęścia mimo działalności państwa. Wcześniej mieszkańcy utożsamiali się z państwem. Po Arystotelesie zaistniał nowy typ państwa - Aleksander Wielki stworzył imperium wykraczające poza wyobraźnię mi...

Pozytywizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1589

Pozytywizm. Pierwszy pozytywizm był dziełem Augusta Comte'a . Comte (1798-1857) nie skończył studiów filozoficznych lecz politechnikę. Wprowadził on do filozofii radykalne zmiany. Zaproponował podział historii ludzkości odzwierciedlający postęp w sposobie interpretowania i badania świata. Podziel...

Renesans - Teoria idoli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1302

Renesans. Epoka ta zmienia punkt widzenia człowieka na świat i Boga, nie stworzyła natomiast spójnego systemu filozoficznego. Filozofia odrodzenia była: antyteocentryczna - człowiek i przyroda antydogmatyczna - poszukiwała nowych metod poszukiwania prawdy (metodologia) antyracjonalistyczna - opi...

Sofiści, Sokrates

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1337

Zwrot w filozofii - zainteresowanie człowiekiem - Sofiści, Sokrates. Sofiści działali w Grecji lądowej (okres rozkwitu Aten) i początkowo uważani byli za wędrownych nauczycieli, którzy nauczali przemawiania, prowadzenia dyskusji, dowodzenia twie...

Podział przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Beata Kulisa
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2331

L.p. Kryterium podziału Podział przedsiębiorstw 1. wg miar jakościowych i ilościowych (np. ilość zatrudnienia, ilość kapitału, wielkość rocznego obrotu netto) mikro (0-9 osób; roczny obrót netto w mln euro, nie więcej niż 2; suma aktywów z bilansu w mln euro, nie więcej niż 2) małe (10-49 osób...

Podział spółek i przekształcanie się przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Beata Kulisa
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1351

Przedsiębiorstwo jednoosobowe: jest prowadzone i reprezentowane przez właściciela odpowiada on w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania wynikające z działalności firmy zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak i osobistym posiada pełne kompetencje decyzyjne łatwość założenia: ...

Przedsiębiorstwo - podstawowe informacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Beata Kulisa
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1302

Osoba fizyczna - prawne określenie człowieka w prawie cywilnym , od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych . Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej , czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczn...

Podstawowe relacje ekonomiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Beata Kulisa
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1729

Najważniejsze wskaźniki: Zmiana stanu - różnica pomiędzy poziomami badanego zjawiska w okresach bieżącym i bazowym; pokazuje ile zwiększył się lub zmniejszył poziom badanego zjawiska; Np. AT: Rok bazowy 150mln Rok bieżący 170mln Zmiana stanu = 20mln Tempo zmian - określa stosunek zmiany stanu...