Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 70

Organizacje międzynarodowe - 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Szafrańska
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1610

Źródła finansowania OM:  składki członkowskie - podstawowe źródło, obowiązek ciążący na wszystkich paostwach  jego niedopełnienie skutkuje zawieszeniem lub wykluczeniem paostwa z organizacji  z reguły płacone w odstępach rocznych  rodzaje składek  początkowo w małych liczebnie organizacjach ...

Organizacje międzynarodowe - 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Szafrańska
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1365

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Europejska Karta Społeczna (1961) - jedyna konwencja Rady Europy w dziedzinie Praw Człowieka, przewidująca systematyczną kontrolę ogółu zobowiązao przyjętych przez paostwa-strony w regularnych...

Kwestia społeczna, polityka społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1862

Kwestie społeczne- efekt asymetrycznych przekształceń w rozwoju gospodarczym, które powodują zagrożenia społeczne - efekt niezgodności idei społecznych z rzeczywistością - problem o wysokim stopniu dotkliwości , kreujący krytyczne sytuacje w życiu jednostki i zbiorowości implikujący trwałe zakł...

Nierówności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2065

Nierówności -różnice między grupami społecznymi -problemy Z pomiarem ( jaka miara jakościowa, dochód pełny czy pieniężny, zdefiniowanie jednostki dochodowej, jaki okres, jak zmierzyć statystycznie (np. wariancje, odchylenie standardowe)

Opieka zdrowotna i edukacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1505

OPIEKA ZDROWOTNA - jest podstawowym prawem i dlatego powinno być zapewniona przez państwo? - argument niewystarczający -jest zwykłym towarem, który powinien być rozdzielony na rynku? ( nie jest zwykłym towarem, zła jakość usługi może skutkować poważnymi konsekwencjami) - czy zwiększać wydatki ...

Ubóstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1918

Ubóstwo- stan różnego rodzaju braków i to takiego rodzaju o takich rozmiarach że konkretny człowiek permanentnie nie zaspokaja swoich potrzeb, czuje się poniżony w swojej godności i jego osoba jest w kryzysie, którego nie jest w stanie przezwyciężyć Przyczyny ubóstwa: -teoria skażonych charakte...

Arystoteles - System filozoficzny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1288

ARYSTOTELES Arystoteles był uczniem Platona, większość życia spędził w Atenach. System filozoficzny, który stworzył był obszerniejszy niż Platona. Jego filozofia dzieliła się na praktyczną (etyka, polityka) i teoretyczną (fizyka, matem...

Fryderyk Nietzsche

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2653

Fryderyk Nietzsche ( 1844-1900) był synem pastora, studiował filologię klasyczną, następnie rozpoczął pracę na uniwersytecie w Bazylei. Już w pierwszym jego dziele `Narodziny tragedii z ducha muzyki' pojawiają się tezy filozoficzne: w Europie doszło do zasadniczego załamania kultury, kryzys zacz...

Jońska filozofia przyrody - Solon

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1484

Początki filozofii - VII/VI w p. n. e. Jońska filozofia przyrody. 1. Na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia (epoka brązu) istniały w Grecji 3 ośrodki kultury: - Kreta (najstarszy ośrodek) - kultura minojska - kultura pałaców, które sta...

Kartezjusz - Kartezjański Sceptycyzm Metodyczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2464

Kartezjusz (1596-1690) Uznał on, że dotychczasowe osiągnięcia filozofii są niezadowalające i wymaga ona reformy. `Medytacje o pierwszej filozofii' to dzieło, które zapewniło mu sławę. Wzorem dla swojej filozofii uczynił matematykę, poza tym stworzył geometrię analityczną. Jeśli zamierza się coś n...