Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 69

Kryteria i mierniki uprzemysłowienia regionów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Zygmunt Szymla
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2562

Kryteria i mierniki uprzemysłowienia regionów. Przemysł odgrywa kluczową rolę w ekonomice większości współczesnych krajów, wiąże się to z następującymi faktami: Wytwarza on narzędzia i środki pracy, Dostarcza poważnej ilości materiałów i półfabrykatów, Osiąga najwyższe wskaźniki wydajności pra...

Organizacje międzynarodowe - 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Szafrańska
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 910
Wyświetleń: 1988

UMOWA ZAŁOŻYCIELSKA JAKO PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Umowa założycielska = statut = karta = traktat = konstytucja = układ = pakt Umowa założycielska - podstawowy akt prawny na podstawie którego paostwa powołały do działania organizacje. Określa:  nazwę OM  cele i ...

Organizacje Międzynarodowe - 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Szafrańska
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1736

CZŁONKOSTWO Członkostwo paostwa, które zakładały organizacje to członkowie pierwotni , paostwa przystępujące do działającej organizacji to członkowie wtórni/pochodni (członkostwo nabyte).  Te rodzaje członkostwa nie różnicują paostw w zakresie praw i obowiązków, które są takie same.  Członkostw...

Lokalizacja działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Zygmunt Szymla
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1855

LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Istotnym elementem w gospodarce przestrzennej jest określenie przestrzennej lokalizacji zakładów produkcji. Wiąże się to z istniejącymi dysproporcjami w rozwoju poszczególnych części kraju. D...

Metoda taksonomiczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Zygmunt Szymla
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1631

METODA TAKSONOMICZNA Bezwzorcowa, o wysokich wymaganiach statystycznych, jedna z najbardziej obiektywnych metod. Metoda taksonomiczna obejmuje cztery podstawowe etapy: Dobór cech typologicznych (podstawowy najważniejszy etap, optymalny wybór mierników powinien zawierać się w przedziale od 3-9. J...

Przedmiot Gospodarki Przestrzennej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Zygmunt Szymla
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1953

PRZEDMIOT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Procesy rozwoju gospodarczego zawsze odbywały się w ściśle określonej przestrzeni jednak przestrzeń długo nie była dostrzegana w ekonomii jako istotny czynnik rozwoju gospodarczego. W ekonomii klasycznej...

Organizacje międzynarodowe - 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Szafrańska
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1400

CZŁONKOSTWO Członkostwo paostwa, które zakładały organizacje to członkowie pierwotni , paostwa przystępujące do działającej organizacji to członkowie wtórni/pochodni (członkostwo nabyte).  Te rodzaje członkostwa nie różnicują paostw w zakresie praw i obowiązków, które są takie same.  Członkostw...

Dobrobyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2212

Dobrobyt to maksymalizacja użyteczności, zadowolenia, satysfakcji z konsumpcji dóbr. Jak mierzyć dobrobyt? -rzeczywista konsumpcja -dochód -wydatki Dochód to strumień środków finansowych uzyskiwanych z majątku (rzeczowy, finansowy, ludzki) Dochód pełny = dochód pieniężny + dochód niepienięż...

Organizacje międzynarodowe - 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Szafrańska
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2079

Organy Organizacji Międzynarodowych organy organizacji międzynarodowych - przy ich pomocy funkcjonuje struktura jaką jest organizacja typy/rodzaje organów  organy przedstawicielskie (plenarne/naczelne ) typu walnego zgromadzenia - zasiadają przedstawiciele wszystkich paostw członkowskich.  W ic...

Efektywność, użyteczność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1946

Cel gospodarowania w skali makroekonomicznej: -osiągnięcie dobrobytu (trudnego do zdefiniowania) Dobrobyt to maksymalizacja użyteczności. W= f(Uᵃ, U ᵇ) = maksymalizacja Uᵃ= f(Xᵃ, Yᵃ) Uᵇ=f(Xᵇ,Yᵇ) użyteczność osoby b zależy od ilości konsumowanych dóbr i preferencji Potrzeby są nieograniczone...