Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 67

Wiadomości ogólnie i zarządzanie procesami ZZL

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3339

Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykłady) Wiadomości ogólne PERSONEL - ludzie zatrudnieni w danej organizacji, z posiadanym przez nich potencjałem pracy; ci którzy pozostają w stosunku pracy z danym pracodawcą (niekoniecznie musi to być stosunek prawny); inaczej:

Wynagradzanie i motywowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2037

WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW Cele: podstawowe (strategiczne): tradycyjny - rekompensowanie pracownikom wnoszonego przez nich potencjału parcy. współczesny - zapewnienie pracownikom udziału w wynikach przedsiębiorstwa. szczegółowe (operacyjne): sprawiedliwe nagradzanie. przyciąganie do organizacji ...

Narzędzia i działania marketingowe w strategii międzynarodowej ćwiczen...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Chlipała
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2891

Marketing międzynarodowy (Chlipała)  NARZĘDZIA I DZIAŁANIA MARKETINGOWE W STRATEGII MIĘDZYNARODOWEJ    Strategia marketingowa może objawiać się w dwóch sferach :    narzędziowa  Narzędzia marketingu-mix (koncepcja 4P – 7P):    produkt,    cena,    dystrybucja,    promocja,    ludzie,    pr...

Analiza ConJoint

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Iwona Sagan
 • Satelitarne techniki pomiarowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1344

Analiza ACA - Adaptive Conjoint Analysis , jest zaawansowaną metodą badania preferencji , wykorzystywaną w badaniach realizowanych metodą CAPI oraz przeprowadzanych on-line. Metoda CAPI, czyli Computer Assisted Personal Interviewing polega na tym, że program analizuje wcześniejsze odpowiedzi resp...

Opracowane zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 3220

TAB. STRUKTURA REGULAMINU PODEJMOWANIA DECYZJI DLA SDOP A. Ramowa charakterystyka przedsięwzięcia. 1) Zakres przedsięwzięcia: -cele, -punkty krytyczne, - uprawnienia, -wytyczne operacyjne, 2) Klauzule (ograniczenia, gwarancje, przywileje) 3) Warunki dodatkowe B. Proces podejmowania decyzji w SD...

Zarządzanie procesowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 2877

Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera - opiera się na założeniu, iż zamiast prowadzenia kompletnych i długotrwałych prac badawczych nad rejestracją i oceną stanu faktycznego jakiegoś systemu, można ustalić określony wzorzec funkcjonowania systemu, który z kolei będzie podlegać próbom i weryfikac...

Ogólne zasady i koncepcje projektowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2345

OGÓLNE ZASADY I KONCEPCJE PROJEKTOWANIA PROCES PROJEKTOWY (PROJEKTOWANIE) - merytoryczny i twórczy rodzaj działalności człowieka, który stanowi preparację koncepcyjną i pragmatyczną dla funkcji wykonawczych; w sformułowaniu tym zawiera się kreatywna cecha projektowania; preparacja jest sensowna, ...

Inflacja i krzywe Phillipsa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 2842

INFLACJA Poziom cen - średnia cena wszystkich dóbr Inflacja - wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr w jakimś okresie. Czysta inflacja to przypadek szczególny, gdy wszystkie ceny dóbr i czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie. Utrzymująca się przez wiele lat chroniczna inflacja jest zjaw...

Koszty inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 2457

Koszty inflacji Złudzenie inflacyjne - mylenie zmian realnych z nominalnymi. Dobrobyt zależy od zmiennych realnych, nie nominalnych. To samo co iluzja pieniądza. Gwałtowny wzrost ceny ropy naftowej. Kraje importujące przesuwają część dóbr z konsumpcji krajowej na eksport, by zdobyć więcej obcej...

Oczekiwania i wiarygodność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2037

Oczekiwania i wiarygodność M, ceny i płace zwiększają się w jednakowym tempie π. Zdaniem rządu inflacja jest zbyt wysoka, trzeba ją obniżyć w długim okresie do π 2 . W krótkim okresie przedsiębiorstwa związane umowami zwiększają płace nominalne wg stopy inflacji π, w krótkim czasie nie są w stan...