Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 66

Sieci komputerowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Wilusz
 • Informatyka
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2289

SIECI KOMPUTEROWE Podział sieci ze względu na zasięg: Sieć lokalna LAN Sieć rozległa WAN Standardy - organizacje: ISO - International Organization for Standardization- Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Utworzona w 1946 roku w Szwajcarii, w Genewie. ISO jest niezależnym podmiotem afiliowa...

Planowanie ZZL, analiza pracy, rekrutacja, selekcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Agnieszka Janina Dolota
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1883

Zarządzanie zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich oraz analiza pracy Istota planowania zasobów ludzkich w wąskim rozumieniu: ustalenie potrzeb personalnych w ujęciu: ilościowym (określenie niezbędnej liczby pracowników) jakościowym (ustalenie kwalifikacji i kompetencji) czasowym (okreś...

Formy zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Alina Klonowska
 • Finanse
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1659

Formy zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym : RZECZOWE: Hipoteka- ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w

Nadzór nad rynkiem finansowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Alina Klonowska
 • Finanse
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1743

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym 1 .Nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje: nadzór bankowy nadzór emerytalny nadzór ubezpieczeniowy nadzór nad rynkiem kapitałowym nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego nadzór uzupełniający 2.Cel nadzoru nad rynkiem finansowym: zapewnienie p...

Prawo bankowe - zarząd, organy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Alina Klonowska
 • Finanse
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1463

Ustawa Prawo bankowe 1.Banki mogą być tworzone w formie: Banków państwowych Banków spółdzielczych Banków w formie spółek akcyjnych 2.Założyciele banku: Bank w formie spółki akcyjnej - osoby prawne lub osoby fizyczne, min 3 osoby Bank spółdzielczy - tylko osoby fizyczne, w liczbie wymaganej dla z...

Interpretacja wzorów statystyka do kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Lipieta
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 1575
Wyświetleń: 3549

1. COV(x,y) - kowariancja Int: Występuje dodatnia/ujemna zależność między ….. a ……. 2. r(x,y) - współczynnik korelacji liniowej Pearsona Int: Występuje bardzo silna/silna/umiarkowana/słaba/praktycznie znikoma zależność między….. a …… 3. r s - Współczynnik korelacji ran Spearmana Int: Występuje b...

Przedmiot i ewolucja nauki o przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Nehring
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2079

Przedmiot i ewolucja nauki o przedsiębiorstwie, istota i cel przedsiębiorstwa. Zasady zarządzania przedsiębiorstwem: Przedsiębiorczość - przedsiębiorstwo powinno ciągle oferować nowe produkty lub usługi, wyszukiwać nowe rynki zbytu, rozwijać się; ważne jest by przedsiębiorca posiadał cechy takie ...

Analiza pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1897

Analiza pracy ANALIZA PRACY - jedno z najważniejszych narzędzi ZZL; istota AP sprowadza się do zbierania kompleksowych informacji o konkretnej pracy, a następnie na sporządzaniu opisu tej pracy (praca jako zakres wykonywanych czynności, obowiązków, funkcji, ról;

Outplacement i ocenianie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1715

Program outplacement (wymuszone zwolnienia, zwolnienia monitorowane) Szkolenia i informowanie na temat sytuacji na lokalnych rynkach pracy (pisanie życiorysów) Pomoc w przekwalifikowaniu i zdobywaniu nowych umiejętności (szkolenia) Pomoc prawna przy zawieraniu nowych umów o pracę, przy rejestr...

Rekrutacja i derekrutacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2093

Rekrutacja i derekrutacja personelu REKRUTACJA: rozumiana wąsko - działania ukierunkowane na poszukiwanie i przyciąganie do organizacji wartościowych kandydatów do pracy (werbunek, nabór); funkcje wąskiej: informacyjna, motywacyjna, wstępna selekcja; rozumiana szeroko - proces, na który składaj...