Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 64

Wykład o dochodach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1456

MIKROEKONOMIA - WYKŁAD 8 PODZIAŁ DOCHODÓW W ekonomii dwa najważniejsze aspekty to produkcja o podział. Podział może być rozpatrywany w różnych aspektach: dochodowy - zasady podziału wpywają na kszałtowanie poziomu i relacji dochodów stymulacyjny - zasady podziału powinny stymulować efektywność...

Monopol - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1827

WYKŁAD 6 I. Gdy w mikroekonomi mówimy o rynku, zawsze mamy na mysli jakąś branżę, dział gospodarki zajmujący się produkcją dóbr zaspakajajacych pewne potrzeby Poszczególne przedsiębiorstwa maja różny stopień udziału w rynku, różną na nim pozycję 4 modele rynku: rynek doskonale konkurencyjny ...

Przedsiębiorstwo - Wyklad

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1218

MIKROEKONOMIA Przedsiębiorstwo Przesiębiorstwo jest to podmiot gospodarczy, który prowadzi działalność produkcyjną, handlową lub usługową w celach zarobkowych i na własny rachunek. Przedsiębiorstwa są zróżnicowane pod względem rozmiarów i form własności. Biorąc pod uwagę rozmiary przedsiębiorstw...

Rynek - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1540

Rynek- całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Kupno jest to zapotrzebowanie (popyt) konsumentów na różne dobra i usługi. Sprzedaż jest to podejście od strony producentów. Rynek jest to porozumienie między sprzedającymi a kupującymi, w którym podaż poprzez...

Wykłady caly semstr

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 2303
Wyświetleń: 2884

Socjologia - (socjus - społeczne, logos - nauka) - [Szczepański] - to nauka o zbiorowościach ludzkich, której przedmiotem badań są zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tych zbiorowości, zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach, wynikające ze w...

Ubezpieczenia - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

WYKŁAD X - dn.22.04.04r. UBEZPIECZENIA EMERYTALNO - RENTOWE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE Mężczyzna przechodzi na emeryturę w wieku 65 lat. Żyje ok. 68 lat. Więc jest emerytem 3 lata - pobiera emeryturę z ZUS - u. Średnia długość życia mężczyzny w 2002 roku wynosiła 70lat, a kobiety 79 lat. Wniosek - ...

Wojas projekt cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Chlipała
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 3171

STRATEGIA WEJŚCIA I OBSŁUGI RYNKU  MARKI  WOJAS CZĘŚĆ I GRUPA KrDUZa1012 Anna Cieślak Natalia Czopek Aneta Domagała Paulina Dubiel Uniwersytet Ekonomiczny Kraków 12.11.2012 Spis treści 1. CZĘŚĆ SYNTETYCZNA3 2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA5 KRÓTKA HISTORIA FIRMY 5 CZYM ZAJMUJE SIĘ FIRMA?6 JAK DZIAŁA FIRMA?6 ...

Analiza wartości organizacji i style kierowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1267

Analiza wartości organizacji: początkowo dotyczyła tylko produktów, później strefy technologicznej, a także organizacja i zarządzania; u jej podstaw leży pojęcie systemu jako kompleksu elementów wzajemnie powiązanych ze sobą ze względu...

Historia organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1260

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: MYŚL W DZIEDZINIE ZARZĄDZANIA KSZTAŁTOWAŁA SIĘ POD WPŁYWEM TRZECH GŁÓWNYCH SIŁ: Siły społeczne: normy i wartości, które cechują kulturę, wpływ na dziedziny zarządzania: motywacja, przywództwo, zarządzanie zasobami ludzkimi. Siły ekonomiczne –...

Normowanie czasu pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1589

Normowanie czasu pracy Możliwość planowania pracy własnej: -wiemy dokładnie co ma być zrobione -wiemy, kiedy ma to być wykonane -gdy możemy ocenić jak długo to potrwa Cele stosowania mierzenia i normowania czasu pracy: Wyznaczenie norm pracy Ustalenie struktury wykorzystania czasu pracy Oc...