Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 52

Merkantylizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2170

Wykład 2. MERKANTYLIZM: Narodził się na przełomie XV i XVI w. Dominował w Europie Zachodniej do XVIII w. Jest to pierwszy samodzielny kierunek myśli ekonomicznej ponieważ pozbawiony był rozważań o charakterze etyczno - moralnym. Był ściśle związany z zagadnieniami czysto praktycznymi (nie był teo...

Myśl ekonomiczna po 1870 r

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1057

Myśl ekonomiczna po 1870 r. W ekonomii zachodniej rozwinął się kierunek zwany marginalizmem lub subiektywizmem lub kierunkiem subiektywno - materialnym. W ramach tego kierunku powstały 3 szkoły: Austryjacka - zwana szkołą psychologiczną Angielska - zwana szkołą neoklasyczną Lozańska - zwana sz...

Poglądy Ricardo, prawo Ricarda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1666

POGLĄDY D.RICARDO Tworzył 40 lat po Smithie tworzył w okresie I rewolucji przemysłowej czyli przejścia od produkcji manufakturowej ręcznej do produkcji fabrycznej maszynowej. Rewolucja spowodowała rewolucyjne przekształcenia w miastach i na wsi angielskiej, gdzie pojawiły się nowe kapitalistyczne...

Teoria interwencjonizmu państwowego Keynesa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1442

Teoria interwencjonizmu państwowego (pełnego zatrudnienia) Johna Menarda Keynes'a ??? lat Wielkiego Światowego Kryzysu Gospodarczego 1929-33 w ekonomii zachodniej panował pogląd, że gospodarka w warunkach wolnej konkurencji musiała równoważyć się automatycznie. W oparciu o prawo Say'a dowodzono, ...

Teoria wzrostu zrównoważonego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

Teoria wzrostu zrównoważonego Rozwinęła się bardzo silnie po II wojnie światowej. Czołowymi przedstawicielami są [Harrod, Robinson, Kaldor, Amerykanin Domar). Model wzrostu zrównoważonego Domara Wzrost zrównoważony to taki proces wzrostu podstawowych wielkości ekonomicznych, w trakcie którego zo...

Współczesny neoliberalizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

Współczesny neoliberalizm - można podzielić na szkoły w zależności od ich geograficznego położenia: szkoła angielska (londyńska); szkoła amerykańska (chicago-wska); Szkoła niemiecka (f...

Rozwój Gospodarczy Państw Azji i Ameryki Łacińskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Karolina Klecha-Tylec
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1890

AMERYKA Amerigo Vespucci Ameryka anglosaska (alngloameryka) USA Kanada Ameryka Łacińska (na południe od granicy z Meksykiem) - Iberoameryka Część portugalskojęzyczna (Luzytoameryka) Luzytania - część Imperium Rzymskiego (cz. Hiszpanii i Portugalii) Wspólnota Państw Portugalskojęzycznych (1...

Analiza udziału w rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1953

6.04.2012 egzamin- test wielokrotnego wyboru + 2-3 pytania otwarte 17: Analiza udziału w rynku (pojedynczy rynek i pojedynczy produkt) poszerzona S= Q x u x p S- wartość sprzedaży (obroty) przedsiębiorstwa Q- rozmiary fizyczne popytu ...

Badania podaży

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1512

Badania podaży Badania czynników oddziałujących na wielkość podaży Badania wielkości i asortymentowej struktury produkcji Badania koncentracji sektora Badanie źródeł dostaw towarów Badania udziałów w rynku Badanie wielkości zamówień inwestycyjnych Badanie rozmiarów i struktury asortymentowe...

Czynniki oddziałujące na popyt na artykuły konsumpcyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Czynniki oddziałujące na popyt na artykuły konsumpcyjne Pojemność rynku(1) Q= N x s N- liczba ludności zamieszkująca dany obszar; S-wskaźnik spożycia na 1 mieszańca Pojemność rynku dla napojów mlecznych i jogurtów (miesięczna) Pojemność rynku (2) Q= K x p x q K-liczba jednostek konsumujący...