Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 50

International Public Law - calosc wykladu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Piotr Szwedo
 • Polityka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1008

Int'l Public Law   -       real legal system   Int'l community is composed of sovereign states and int'l governmental organizations (basically of all parties acting in int'l relations)       14.10.2011   Characteristics of int'l community (IC sovereign states /196 + Palestine/ and intergovernment...

Analysis on monthly data

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Sokołowski
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

THE ANALYSIS OF MONTHLY DATA Data presentation Y - number of passangers of airline company (in thousands). Data has been taken from Box G.E.P., Jenkins G., “time series: analysis, forecasting and control”. graphs - 2D graphs - line plots (variables) Number of passangers is growing (we have tren...

Wojas projekt cz 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Chlipała
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 3031

STRATEGIA WEJŚCIA I OBSŁUGI RYNKU PRZEDSIĘBIORSTWA - MARKI WOJAS CZĘŚĆ II GRUPA KrDUZa1012 Uniwersytet Ekonomiczny Kraków 12.11.2012 Spis treści I.Wprowadzenie II. Prezentacja danych o rynkach Definicja makrootoczenie Opis poszczególnych składowych makrootoczenie Rynek Czeski Rynek Gruziń...

Burza mózgów - pomysł

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

Burza mózgów: Podział na 2 zespoły: pierwszy do realizacji sesji pomysłowości (ok. 12 osób), wśród nich przewodniczący i sekretarz sesji, drugi do wartościowania pomysłów (ok. 3 osoby - specjaliści w temacie). Określenie miejsca i czasu sesji pomysłowości. Wcześniejsze powiadomienie grupy o ter...

Koszty wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2009

WYKŁAD 5 Ks + Kz = Kc Ks/Q = Kps Kz/Q = Kpz Kc/Q = Kp Kk = ΔKc/ΔQ Q Kc Ks Kz Kp Kps Kpz Kk 0 24 24 0 - - - - 1 34 24 10 34 24 10 10 2 42 24 18 21 12 9 8 3 48 24 24 16 8 8 6 4 52 24 28 13 6 7 4 5 55 24 31 11 4 4 / 5 6 1 / 5 3 6 60 24 36 10 4 6 5...

Metoda MTM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4039

Metoda badania i mierzenia pracy - MTM (Method Time Measurement). MTM jest metodą polegającą na dzieleniu każdej operacji ręcznej od przebiegu jej wykonania na niezbędne ruchy elementarne i nawiązanie każdym z tych ruchów z góry wyznaczonego normatywu czasu. Założenie metody MTM: Każda praca rą...

Metoda obserwacji migawkowych - wzór Steinhausa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2359

Metoda obserwacji migawkowych. U podstaw metody obserwacji migawkowych leży założenie, że przy odpowiednio dużej liczbie obserwacji wyrywkowych uzyskana struktura zużycia czasu jest bliska strukturze rzeczywistej, tzn., iż cechy charakterystyczne dla próby są cechami badanej zbiorowości. Etapy w m...

Metody

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1960

Metody organizacji i zarządzania Burza mózgów: Podział na 2 zespoły: pierwszy do realizacji sesji pomysłowości (ok. 12 osób), wśród nich przewodniczący i sekretarz sesji, drugi do wartościowania pomysłów (ok. 3 osoby - specjaliści w temacie). Określenie miejsca i czasu sesji pomysłowości. Wcz...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1232

Analiza pracy - gromadzenie, badanie i porządkowanie informacji o pracy, jako zach. organizacyjnym człowieka, podstawa do realizacji celow czastkowych zarządzanei personelem: formalna - badanie zależności logicznych oraz przestrzenno czasowych; identyfikacja, pomiar i szczegółowy opis formalnej ...

Wykład zogniskowane wywiady grupowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) (z ang. Focus Group Interviews ) Jest to jedna z najpopularniejszych metod badań jakościowych, polegająca na wspólnej dyskusji grupy respondentów / uczestników wywiadu, na zadany z góry temat / grupę tematów. W trakcie wywiadu grupowego podejmowane są pytania ba...