Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 42

Osoby fizyczne i rzeczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Wasilewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1330

Prawo:  • prawo publiczne – prawo administracyjne, prawo karne, prawo konstytucyjne. Charakteryzuje je  nierówność  stron.  • prawo prywatne – prawo cywilne. Charakteryzuje je równość stron.  Prawo cywilne:  Źródła:  Kodeks Cywilny:  • część I. ogólna – art. 1 – 125.  • część II. prawo rzeczowe –...

Metodyka UNIDO i Biznes Plan

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Matczewski
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 497
Wyświetleń: 5859

Metodyka UNIDO  Metodyka UNIDO - Przedinwestycyjna, inwestycyjna i operacyjna faza cyklu projektu.  Metodyka UNIDO - faza przedinwestycyjna.  • Faza przedinwestycyjna, która wiąże się z planowaniem projektu, obejmuje kilka etapów:  ◦ identyfikację możliwości inwestycyjnych (studium możliwości),  ...

Zarządzanie Projektem i metodyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Matczewski
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1820

Zarządzanie Projektem.  Cel:  • Podaje się podstawowe pojęcia i opisuje proces zarządzania projektem.  • W szczególności omawia się organizację prac projektowych, dobór zespołu projektowego,  planowanie oraz kwestię wykonalności projek...

Kontrolowanie przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Iwona Mika
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1477

Kontrolowanie przedsiębiorcy:     kontrola  – sprawdzenie, weryfikacja stanu faktycznego ze stanem pożądanym przez  przepisy prawa, możliwość/ograniczenie do sformułowania wniosków     nadzór  – obejmuje dokonanie kontroli + skorzystanie z środków nadzorczych (np.  represyjne, wymuszających zmi...

PRAWO PRASOWE - Redaktor naczelny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Jakub Chwalba
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1323

PRAWO PRASOWE  Trójelementowa definicja prasy:  1. Przedmiotowo –  prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej  całości,  ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i  datą, a  w szczególności: dzienniki i cza...

PRAWO AUTORSKIE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Jakub Chwalba
 • Prawo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1834

    PRAWO AUTORSKIE  UTWÓR –  każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w  jakiejkolwiek postaci,  niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.  Cechy utworów:   Oryginalność (nowość) – nigdy wcześniej nie został stworzony   Indywidualność – jest...

Wstęp do filozofii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Jacko
 • Filozofia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1799

wykłady obowiązkowe    2. Etymologia terminu „filozofia”  Filozofia pochodzi z greki – philo – miłość, sophia – mądrość   Filozofia była to pewna postawa życiowa, umysłowa, duchowa. „Mądrość jest cechą boską, ale  człowiek może miłować mądroś...

Filozofia- Erystyka, sofistyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Jacko
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1421

Erystyka  – sztuka wygrywania sporów. Zawiera chwyty sofistyczne, ale należą do niej też poprawne  argumenty. Wniosek nie wynika w sposób konieczny z przesłanki. W chwytach erystycznych nie ma  błędu, ale nie ma też pewności.  Chwyty erystyczne :  -  uogólnienie  – polega na tym, że uogólnia się ...

Komunikacja w organizacji - Proces komunikacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalene Jaworek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1750

Komunikacja w organizacji  Czym jest komunikacja interpersonalna?    Komunikacja  – proces tworzenia, nadawania, odbierania i interpretowania komunikatów między ludźmi.   Proces komunikacji              ŹRÓDŁO               KOD...

STRES PSYCHOLOGICZNY

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalene Jaworek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1617

STRES PSYCHOLOGICZNY – najważniejsze koncepcje, przyczyny i skutki    Co się dzieje z nami podczas stresu?    Zwężają się naczynia krwionośne skóry, mózgu, narządów wewnętrznych, mięśni (organizm potrzebuje  wtedy glukozy i tlenu);    Rozszerzają się źrenice, zaś mięśnie rzęskowe soczewki rozku...