Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 41

Międzynarodowe stosunki kulturowe 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1197

14. BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE Ewoluowało od bezpieczeństwa jednowymiarowego do wielowymiarowego Ważne wydarzenia: -konferencja KBWE(1975)-III koszyk( Wspołpraca w dziedzinie humanitarnej i dziedzinach pokrewnych - odniesiono się do zagadnień związanych z kontaktami międzyludzkimi, informacją i wsp...

System planów i studiów zagospodarowania przestrze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1512

System   planów   i   studiów   zagospodarowania   przestrzennego •   Na   szczeblu   krajowym ○   Koncepcja   Przestrzennego   Zagospodarowania   Kraju •   Na   szczeblu   wojewódzkim ○   Plan   Zagospodarowania   Przestrzennego   Województwa •   Na   szczeblu   gminnym ○   Studium   Uwarunkowań...

Międzynarodowe stosunki kulturowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1673

15. Umowy międzynarodowe dotyczące stosunków konwencje UNESCO dot. ochrony dziedzictwa kulturalnego: ● Konwencja o ochronie dobr kultury w razie konfliktu zbrojnego (Haga, 1954) ● Konwencja dotycząca środkow zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu w...

Podstawy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aneta Lipińska
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1589

Informatyka w Zarządzaniu      •  Technologie informatyczne,  •  Technologie baz danych,  •  Sieci komputerowe,  •  Internet, ekstranet, intranet w organizacji.    Podstawowe technologie informacyjne.    Technologie gromadzenia – pozyskiwania danych:    •  Bazy danych  •  Hurtownie danych    Tech...

Spółki - zbiór informacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Iwona Mika
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1428

Spółki    Spółka powstaje na mocy umowy między wspólnikami. Wspólnicy zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia  konkretnego celu poprzez działania określone w umowie.  Podział:    Ze względu na źródło regulacji  o  Cywilne (regulowane przepisami kodeksu cywilnego KC)  o  Handlowe (źródłem prawa...

System polityczny i prawny UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Jarosław Kaczyński
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2114

SYSTEM POLITYCZNY UE  Elementy charakteryzujące demokratyczne systemy polityczne:          (wszystkie wyst. w przypadku UE)    stabilny i jasno zdefiniowany układ instytucji i zbiór zasad określających ich powiązania i strukturę wewnętrzną,    obywatele i grupy społeczne realizują potrzeby poli...

PRAWO KARNE - Proces karny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Jakub Chwalba
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533

PRAWO KARNE  Prawo karne materialne  – zespół norm prawnych określających  czyny społecznie szkodliwe , zwane  przestępstwami,  zasady odpowiedzialności za te czyny oraz kary, środki karne i zabezpieczające stosowane wobec ich  spra...

ZABURZENIA PSYCHICZNE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalene Jaworek
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1687

    ZABURZENIA PSYCHICZNE     Co to znaczy „nienormalny”?    Kryteria zaburzeń psychicznych wg DSM-IV, 2000:  - cierpienie lub upośledzenie  - nieprzystosowanie  - irracjonalność zachowania  - nieprzewidywalność   - niekonwencjonalność i rzadkość...

Czynności prawne i oświadczenie woli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Wasilewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1393

• Czynności prawne – czynności dokonywane przez określone osoby w celu wykonania skutków prawnych.  • Oświadczenie woli – sposób komunikowania czynności prawnych.  Wola:  • Wola wewnętrzna – to, co dana osoba chce zrobić.  • Wola zewnętrzna – uzewnętrznienie woli wewnętrznej.  • Kiedyś – liczyła ...

Przedawnienia i zobowiązania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Wasilewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3094

Przedawnienia.  Przedawnienie:  • Po określonym czasie zobowiązany może uchylić się od spełnienia świadczenia.  • Nie powoduje wygaśnięcia umowy, umowa cały czas obowiązuje i jest ważna.  • Uprawniony wciąż może żądać wykonania świadczenia, ale zobowiązany może się od tego uchylić.  • Zobowiązani...