Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 40

Filozofia społeczna - wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1624

Wykład XI - 19.05.2011 Liberalizm: John Lock: - Prawo do własności, - Prawo do życia, - Prawo do wolności. Gwarantem tych praw jest Bóg. Praca czyni to, że coś jest moje! Jest to usprawiedliwienie  się przed  Bogiem. Człowiek  ma prawo  do owoców swojej pracy,  sam decyduje  o swoim życiu  oraz j...

Zarządzanie zmianą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

Zarządzanie zmianą - należy rozumieć zarówno w szerokim sensie, np. restrukturyzacja firmy, oraz w sensie behawioralnym, kiedy proces zmian strategicznych przeprowadzany jest z punktu widzenia postaw i zachowań ludzkich. Reguła wybor...

Umowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kosecki
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlane
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1652

Dobry   kontrakt   i dobra   umowa: •   Tworzy   ład   w zachowaniach   stron •   Promuje   współpracę,   a   nie konflikt •   Przynosi   obopólne   korzyści •   Etc. Umową   nazywamy   zgodne   oświadczenie   woli   dwóch   (lub   więcej)   stron   złożone   w   celu   ustanowienia, zmiany   lub...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 3122

1. Szerokie i wąskie rozumienie kultury: • rozumienie szerokie wszystko co ludzie mają, tworzą, posiadają, ich idee, normy społeczne (niepisane sposoby zachowania sie ludzi w danym społeczeństwie) • rozumienie wąskie wytwor działalności artystycznej Kultura … → może być czynnikiem ułatwiającym ws...

Cele planowania przestrzennego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1526

Cele   planowania   przestrzennego • • • • Racjonalne   gospodarowanie   przestrzenią Ład   przestrzenny,   funkcjonalność   przestrzeni Zabezpieczanie   wartości   środowiska   przyrodniczego   i kulturowego Zabezpieczanie   war...

Polityka przestrzenna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2107

Ważne   właściwości   decydentów   w   przypadku regulacji   interwencyjnych •   Wiedza •   Odwaga   (działanie   na granicy   ryzyka) •   Etyka   (nie uleganie   propozycjom   korupcyjnym) Ich   brak   może   być   tragiczne w   skutkach   dla całego   systemu. Polityka   przestrzenna Polityka  ...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1862

11. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE coraz ważniejszy uczestnik Sm, mają wpływ na coraz więcej sfer zalążki-starożytna Grecja -amfiktionia - związek polis dla ochrony miejsc kultury, charakter prywatno- kulturowy, utrzymywanie ze składek czł...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1589

12. Krajowe organizacje pozarządowe ● Fundacja Konrada Adenauera ● Fundacja im. Roberta Schumana Teorie przemian kulturowych we wspołczesnym świecie: Teorie przemian kulturowych - paradygmat kulturowy Wybrane teorie : → Roland Robertson - teoria globalizacji Ponieważ procesy globalizacyjne wpłynę...

Przestrzeń jako specyficzny czynnik wytwórczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1960

Przestrzeń   jako   specyficzny   czynnik   wytwórczy Czynniki   rozwoju   -   ziemia,   kapitał,   praca,   przestrzeń. Każda działalność   człowieka   angażuje  na   zasadzie wyłączności   jakąś   cząstkę   przestrzeni. Stawiając   biurowiec...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1225

13. Kultura i konflikt 1)Kultura jako źrodło konfliktow w stosunkach międzynarodowych Sama kultura jako zjawisko jest płynna, miękka i nieuchwytna. Przykład: ZSRR-rozpad Związku Sowieckiego nastąpił wzdłuż jego granic kulturowych. Rozpad ZSRR pokazał jak sztuczny jest podział ze względu na ideolo...