Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 39

Filozofia społeczna - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2219

Wykład IV - 17.03.2011 Paostwo Platona (c.d.): Bycie najdoskonalszym  w paostwie  Platona jest żmudnym  procesem. Własnośd prywatna  prowadzi  do nierówności  i chciwości  (władca mógłby  się stad tyranem).  Platon był nie  tyle przeciwnikiem  posiadania  ale zarobkowaniu  przy  pracy fizycznej. ...

Istota zarządzania strategicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1344

Zarządzanie strategiczne - proces definiowania i redefiniowania strategii w reakcji na zmiany otoczenia lub wyprzedzający te zmiany, a nawet je wywołujący oraz sprzężony z nim proces implementacji, w którym zasoby i umiejętności organizacji są tak dysponowane, by realizować przyjęte długofalowe c...

Filozofia społeczna - wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2387

Wykład IX - 05.05.2011 Machiavelli (c.d.): Machiavelli poniekąd  instrumentalizuje  niektóre z cech. Nie zawsze cel uświęca środki  - czasem trzeba  złamad normy moralne,  np.  jeżeli w grę wchodzi dobro paostwa  (przykład  królowej i jej kochanka). Nie zaleca nikomu,  aby polityką  się zajmował ...

Filozofia społeczna - wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2527

Wykład V - 24.03.2011 Arystoteles: Arystoteles był  uczniem  Platona. Założył  swoją własną szkołę -  Likejon  (liceum).  W przeciwieostwie  do Platona, który był  idealistą - Arystoteles jest realistą.  • Awerroizm łacioski  - 

Filozofia społeczna - wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1806

Wykład VI - 07.04.2011 Arystoteles  (cd): Naświetla problemy  z wielu  różnych  perspektyw. Schemat I Królestwo - Cnota - Arystokracja - Bogactwo - POLITEJA Demokracja - Wolnośd - Schemat II Dobro Wspólne Egoizm Królestwo - Tyrania Arystokracja...

Filozofia społeczna - wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2128

Wykład VII - 14.04.2011 Sceptycyzm: Szkoła założona na przełomie  IV i III wieku  p.n.e. Sceptycy zawieszali sądy na wszelkie  tematy. Twierdzili,  że nie potrafimy  się  wypowiedzied sensownie  na wszelkie tematy  (np. dowodzenie  w kółko; nie istnieje  związek przyczynowo-skutkowy). Jeśli coś z...

Metody oceny potencjału organizacyjnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

Metody oceny potencjału organizacyjnego: cykl życia produktu i technologii metody portfelowe kluczowe czynniki sukcesu model łańcucha wartości analiza SWOT bilans strategiczny (kompleksowa kwalifikacja działalności firmy) Cykl życ...

Filozofia społeczna - wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1841

Wykład VIII - 28.04.2011 Augustyn z Hippony (cd): Predestynacja  - los pośmiertny  człowieka jest z góry przesądzony.  Pociąga to za sobą pewien  podział  na dwa różne  paostwa:   Civitas Dei -  Paostwo Boga  -  jednośd z Bogiem o charakterze mistycznym  (nie jest to kościół rzymskokatolicki);  ...

Filozofia społeczna - wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1736

Wykład X - 12.05.2011 Feminizm: Mary Wollstonecraft  -  zauważyła,  że zaczyna się dyskurs  na temat praw człowieka. Staw...

Możliwości wyboru strategii przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Możliwości wyboru strategii przedsiębiorstwa: wzrost produkcji Rozwój Rozwój produktu Dywersyfikacja Rezygnacja z rynku Penetracja Rozwój rynku Likwidacja firmy Wycofanie produktu wzrost rynku Kryzys Architektura firmy : model funkcjonowania organizacji, tworzenia i dostarczania p...