Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 38

Nieruchomość, rynek w nieruchomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Harańczyk
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1925

Cechy nieruchomości: Nieruchomości na tle innych dóbr odznaczają się znaczną specyfiką. Posiadają one szereg cech fizycznych, ekonomicznych i instytucjonalno-prawnych. Cechy te są ze sobą powiązane, decydują o odmienności nieruchomości. Cechy fizyczne: trwałość w miejscu trwałość w czasie(

Prawo i postępowanie administracyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK dr hab. Janusz Koczanowski
 • Prawo i postępowanie administracyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1519

Prawo i postępowanie administracyjne Prawo administracyjne - rozwinięcie i skonkretyzowanie prawa konstytucyjnego w warunkach codziennej działalności państwa; zespół norm regulujących: Strukturę i kompetencję organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej) Stosunki prawne powstające w...

Struktura przestrzenna miasta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Harańczyk
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2415

Miasto i jego struktura przestrzenna Miasto jest historycznie ukształtowanym typem osiedla wyznaczonym istnieniem konkretnej społeczności cząstkowej, skoncentrowanej na pewnym obszarze o odrębnej organizacji uznanej i określonej prawnie oraz wytwarzającej w ramach swojej działalności zespół trwał...

Urbanizacja.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Harańczyk
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2310

Urbanizacja  - proces rozwoju miast. Jest to złożony proces społeczno-gospodarczy dokonujący się w ramach ogólnych przemian społeczno-gospodarczo-kulturowych. Ten złożony proces powoduje że jego ocena musi być dokonywana z różnych punktów widzenia: demograficznego ekonomicznego społecznego pr...

Filozofia społeczna - wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2485

Wykład II - 03.03.2011 Jooska szkoła przyrodnia: 1. Tales z Miletu: Mit ≠ Logos (rozum) Wiara  ≠  Rozum Religia  ≠  Filozofia Jerozolima  ≠  Ateny 2. Anaksymander z Miletu: Arche je...

Filozofia społeczna - wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2702

Wykład III - 10.03.2011 Szkoła Cyników: Założycielem szkoły  był Antystenes  z Aten  - bezpośredni  uczeo Sokratesa. To był tzw. cynizm  teoretyczny. Uczniem  Antystenesa  z Aten  był  Diogen...

Analiza sektorowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1862

Analiza sektorowa - zajmuje się badaniem otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa oraz oceną atrakcyjności sektora; musi być przeprowadzana dla każdego sektora w jakim działa firma; jaka jest atrakcyjność badanego sektora dla ...

Analiza strategiczna - postępowanie badawcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1512

Analiza strategiczna - postępowanie badawcze, którego celem jest: ocena aktualnie realizowanej strategii (funkcja diagnostyczna) wytyczenie kierunków działania (funkcja projekcyjna) Analiza strategiczna obejmuje: analizę strategiczną makrootoczenia analizę strategiczną otoczenia sektorowego (ko...

Filozofia społeczna - wykład 3 - Szkoła Cyników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1351

Wykład III - 10.03.2011 Szkoła Cyników: Założycielem szkoły  był Antystenes  z Aten  - bezpośredni  uczeo Sokratesa. To był tzw. cynizm  teoretyczny. Uczniem  Antystenesa  z Aten  był  Diogenes...

Benchmarking, reengineering

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1687

Benchmarking - metoda porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskonalania przez uczenie się od innych i wykorzystanie ich doświadczenia. Główne obszary zastosowania benchmarkingu: jakość (produktu, usługi …) - zewnętrzna (z...