Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 32

Inwestycje deweloperskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1701

Deweloper   - deweloperzy   są bardzo   różni.   Część   wyewoluowała   z   firm   budowlanych. Przykładowa   definicja:   podmiot   realizujący   inwestycje   z   przeznaczeniem   na sprzedaż   innym użytkownikom. Wg   Trojanowskiego:   Podmi...

Zarządzanie projektem inwestycyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

Projekty Project   finance Project   finance   - sposób   finansowania   dużych, złożonych,   kapitałochłonnych   inwestycji.   Często wykorzystywana   przy   dużych inwestycjach   infrastrukturalnych. Realizacja   inwestycji   opiera   się na   powołaniu   do tego   celu   specjalnej   spółki.  ...

Ryzyko w procesach inwestycyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1358

Źródła   zagrożeń   projektów   inwestycyjnych •   Cechy   projektu ○   Duży   zakres   rzeczowy   i   wartość ○   Znaczna złożoność ○   Unikatowość   i innowacyjność ○   Pośpiech   w   planowaniu   i wdrażaniu •   Personel   zarządzający   projektem ○   Brak   kompetencji   menedżera   projektu ...

Formy zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Alina Klonowska
 • Finanse
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1134

Formy zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym : RZECZOWE: Hipoteka- ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w

Certyfikaty depozytowe i obligacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1869

Certyfikaty   depozytowe Emitowane   na bazie   prawa bankowego.   Dłużne   papiery   wartościowe   banków. W   prawie   bankowym   nie są   one   wymienione   z   nazwy. Wyróżniamy: •   Certyfikaty   dyskontowe •   Certyfikaty   kuponowe ○   Z kuponem   stałym/zmiennym    Kupon   zmienny   może...

Analiza sprawozdania finansowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2499

Analiza sprawozdania finansowego Materiały źródłowe , które służą do badania zjawisk gospodarczych : 1.wewnętrzne, zawierające dane o przedsiębiorstwie 2.zewnętrzne, informacje z otoczenia przedsiębiorstwa Źródła informacji liczbowych- dane ewidencyjne: a)rachunkowość b)kalkulacja c)ewidenc...

Kwestia rolna w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2170

Kwestia rolna w Polsce Spis treści Wstęp 3 Bezrobocie 4 Edukacja 7 Opieka zdrowotna 8 Kultura 10 Technologie teleinformatyczne 10 Podmioty działające na rzecz rolnictwa 11 Sposoby rozwiązywania kwestii rolnej 13 Zakończenie 15 Bibliografia 16 Wstęp Kwestia rolna rozumiana jest jako wyjąt...

Rynek ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grzegorz Strupczewski
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 2107
Wyświetleń: 3549

Ubezpieczenie   społeczne   a   gospodarcze Ubezpieczenia   społeczne   - powód   politycznych   sporów,   np.  kwestia   wieku   emerytalnego,   OFE.  Nie istnieje   wolny   rynek,   inicjatywa   jest   po stronie   rządu  i/lub   parlamentu,   wszelkie   działania mają   formę ustawy. Ubezpiecz...

Ubezpieczenia finansowe (e-learning)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grzegorz Strupczewski
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1575

Tło   gospodarcze Zrozumienie   istoty   ubezpieczeń   finansowych,   a   także   ich   doniosłej   roli   w   gospodarce rynkowej   wymaga   przedstawienia   tła   makroekonomicznego   dotyczącego   instrumentu   jakim jest   dostawa   z   odroczonym   terminem   płatności   oraz   problemów   z...

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grzegorz Strupczewski
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 2135

Ubezpieczenia   komunikacyjne   w   wąskim   znaczeniu: •   ubezpieczenie   odpowiedzialności   cywilnej   ( OC )   posiadaczy   pojazdów   mechanicznych   za   szkody powstałe   w związku   z   ruchem   tych   pojazdów •   ubezpieczenie   autocasco   ( AC ) •   ubezpieczenie   assistance •   ube...