Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 31

Ekonomika test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 2086

1. Łącznie przedsiębiorstwo ma charakter fuzji, gdy: a) na podstawie umowy dwóch lub więcej przedsiębiorstw dochodzi do wymiany akcji (udziałów) dotychczasowych spółek na akcje (udziały) nowo powstałej spółki b) jedno przedsiębiorstwo wchodzi w posiadanie akcji (udziałów) innego w takim zakresie...

Treść wykładów dr Papież polityka pieniężna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Renata Papież
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 4018
Wyświetleń: 6111

Literatura obowiązkowa : osobno przesłane artykuły w formacie PDF. L iteratura zalecana : Sobol M ., Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro , CeDeWu, Warszawa 2008. Gruszecki T., Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekon...

Część wykładów z POIZ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Machaczka
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1575

Orientacja klasyczna w zarządzaniu Ogólna charakterystyka: klasyczna nauka zarządzania ma trzy główne nurty: naukowe zarządzanie, zarządzanie administracyjne i teorię biurokracji. Organizacja jest tutaj pojmowana jako system racjonalny czyli tak zaprojektowany, by cele osiągnął w sposób skuteczny...

Podstawy Prawa - Przedstawiciel

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Lic
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2002

Przedstawiciel(pełnomocnik) Zastępca pośredni Organ osoby prawnej Oświadczenie woli Własne Własne Osoby prawnej W imieniu Cudzym własnym Osoby prawnej Na rachunek cudzy cudzy Osoby prawnej Posłaniec - osoba która przenosi cudze oświadczenia. Nie działa we własnym imieniu, ani na własn...

Zarządzanie procesowe opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 3899

Ogólne zasady i koncepcje projektowania 7 ROZDZIAŁ Proces projektowy (projektowanie)- merytoryczny i twórczy rodzaj działalności człowieka który stanowi preparację koncepcyjną i pragmatyczną (odniesioną do metodologii) dla funkcji wykonawczych. Projektowanie jest kreatywne, a więc i oryginalne. P...

Pełne oraz obszerne notatki z przedmiotu.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Piotr Sedlak
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1778

Pojęcia: O rganizacja - grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów. Zarządzanie - zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie i przewodzenie, kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na ...

Podstawy rachunkowości - Elastyczność urządzeń księgowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Hejnar
 • Rachunkowość
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 4333

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI I Przedmiot i metody rachunkowości a) Rachunkowość - jest to system obserwacji , pomiaru i ewidencji oraz przetwarzania danych dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstw ( jednostek gosp.) Uzyskane informacje ekonomiczne z rachunkowości są niezbędne w procesie zar...

Podstawy prawa - zdolność prawna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Dąbek
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1694

PRAWO CYWILNE zdolność prawna - oznacza możliwość bycia podmiotem praw lub obowiązków zdolność do czynności prawnych - dana osoba może nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania przez swoje własne działanie Podmiotem prawa cywilnego jest każdy człowiek od momentu narodzin (osoba fizyczna - I podmiot)...

Przykładowe egzaminy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ilona Ćwięczek
 • Matematyka
Pobrań: 2485
Wyświetleń: 3514

Egzamin z Matematyki  Imię i nazwisko:  …………………………………………………………..………,   Kraków,dn., ……………………  KrDZFr 1021, 1022, 1023, 1024, 1025    nr albumu:  ………………………………………..    Zadania 1- 10 (punktacja 0 – 6pkt): test wielokrotnego wyboru. Na każde pytanie należy odpowiedzieć  „TAK” lub „NIE”.     Za rozwiąz...

Cykl życia projektu inwestycyjnego - Podziały procesu inwestycyjne...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2884

Podziały   procesu   inwestycyjnego UNIDO •   Faza  przedinwestycyjna ○   Wstępna ○   Przygotowawcza •   Faza  inwestycyjna ○   Realizacyjna •   Faza  operacyjna ○   Zarządzania  nieruchomością Lansowany   przez   UEK •   Inicjacja   projektu ○   Lokalizacja,   idea,   kapitał ○   Wstępna   wizja  ...