Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 30

Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady -szkoła behawioralna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 791
Wyświetleń: 4193

Każdy wykład jest w osobnym pliku. Materiał obejmuje następujący zakres: koncepcje zarządzania, klasyczne funkcje zarządzania, podstawowe definicje, szkoła behawioralna, analiza otoczenia i wnętrza firmy, wymogi ogólnych strategii konkurowania, podział strategii (na dywersyfikacje i specjalizacje),...

Bankowość - źródła kreacji pieniądza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
 • Bankowość
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 3892

Źródła kreacji pieniądza (sposoby wprowadzania go do obiegu) 1.emisja budżetowa (skarbowa) - polega na emitowaniu przez Skarb Państwa papierów wartościowych (skarbowych) takich jak: weksle skarbowe, obligacje skarbowe, i oferowaniu ich zakupu społeczeństwu w celu ograniczenia bądź pokrywania defi...

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - wykłady - międzynarodowy ład eko...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Lidia Mesjasz
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 1848
Wyświetleń: 2632

Zakres materiału poruszony w notatkach jest następujący: różnice pomiędzy transakcjami krajowymi a międzynarodowymi, MSG jako dyscyplina nauk ekonomicznych, gospodarka światowa, międzynarodowy ład ekonomiczny, teorie handlu międzynarodowego, podział korzyści z handlu, model Ricarda w ujęciu pieni...

Demografia - Modele rozwoju liczebnego ludności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jolanta Kurkiewicz
 • Demografia
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 4641

Demografia Modele rozwoju liczebnego ludności 1. Model funkcji liniowej: populacja maleje/wzrasta o stałą wartość t (przyrost absolutny liczby ludności) współczynnik przyrostu populacji [population growth rate] r0 - populacja rośnie ...

Mikroekonomia - wykłady - Działy ekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Glinka
 • Mikroekonomia
Pobrań: 777
Wyświetleń: 4704

Zagadnienia wykładów obejmują: etymologię nazwy, ewolucję poglądów ekonomicznych w ujęciu historycznym, przedmiot ekonomia. Notatka zawiera tło historyczne przedmiotu ekonomia z uwzględnieniem osób ją tworzących, działy: makroekonomię i mikroekonomię, kierunki krytyczne wobec ekonomii klasycznej...

Mikroekonomia - ćwiczenia - funkcja Cobba-Douglasa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Glinka
 • Mikroekonomia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4872

Ponadto w notatce znajdują się wykresy i wzory dotyczące omawianych zagadnień. Mikroekonomia - ćwiczenia - 13.03.2007 Cobba-Douglasa rosnące malejące Koszty w krótkim okresie KC (całkowity) = KS (stały) + KZ (zmienny) KZC - koszt zmienny całkowity Q - wielkość produkcji koszt stały przeci...

Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady - Burza mózgów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Arkadiusz Potocki
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3892

doc zajmuje 8 stron i zawiera zestaw definicji oraz pytań wraz z odpowiedziami z przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania, prowadzonego przez prof. dr hab. Arkadiusza Potockiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatka zawiera opisy następujących zagadnień: ankieta Bluma-Russa, efe...

Fiziologia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Artur Dembiński
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3143

FIZJOLOGIA OGÓLNA TRANSPORTY BŁONOWE Transport przezbłonowy - komórka kontaktuje się z przestrzenią pozakomórkową, skąd pobiera różne związki niezbędne do jej funkcjonowania oraz wydala powstające w niej produkty. Błona komórkowa nie może swobodnie przepuszczać różnych związków, gdyż uniemożliwiał...

Marketing międzynarodowy - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Żbikowska
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 7651

1. Pytanie dotyczące "parasola" ( ale nie pamiętam sensu pytania ) – odp. NIE 2. Wodospad to stopniowe, kosztowne wejście…. – odp. TAK 3. Polewaczka dotyczy równoczesnego wejścia na kilka rynków – odp. TAK 4. Czy McDonald’s na...

Ekonomika - definicje na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 1694

Cechy systemowo niezależne : optymalne kombinowanie czynników produkcji, zasada gospodarności, równowaga finansowa Cechy systemowo zależne : *system gospodarki rynkowej: prywatna własność środków prod i samodecydowanie, autonomiczne przeds, zasada działalności dochodowej *system gospodarki planow...