Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 294

Cash Flow - wzór

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 217
Wyświetleń: 6125

W skład tych przepływów wchodzi: przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej, przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej, przepływy pieniężnce netto, bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, środki pieniężne na...

Zarządzanie wiedzą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1890

Pismo odręczne ale czytelne. Zagadnienia poruszane w notatkach to między innymi: szkoła tradycyjna, szkoła ewolucyjna, szkoła pozycyjna, cechy doskonale zarządzanych organizacji, teoria "Z", podejście zasobowe, kompetencje, obszary wpływające na

Bilans płatniczy -Narodowy Bank Polski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rachunek bieżący, rachunek kapitałowy, rachunek finansowy, saldo błędów i opuszczeń, oficjalne aktywa rezerwowe. ...

Pytania z prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2051

Przykładowe pytania to: wolność i prawa polityczne obywatela, termin odwołania się od decyzji administracyjnej, czy np. stosunek administracyjno-prawny. ...

Podstawy prawa- notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 693

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: prawo stanowione, prawo chronione, rodzaje praw, podział prawa przedmiotowego, sposób kształtoania stosunku prawnego....

Podstawy prawa- materiały cz 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podział wykładni ze względu na moc obowiązującą, wykładnie w praktycznym zastosowaniu, podział wykładni ze względu na zakres....

Technologia informacyjna II

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: szczeble zarządzania, charakterystyka zapotrzebowania na informacje, problemy zarządzania, rozwój systemow informatycznych, progresywna sekwencja systemów. ...

Technologia informacyjna IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: transakcje, funkcja zapytań, najprostsza postać funkcji zapytania, modele danych, zbiór zasad. ...

Metoda Reprezentacyjna (4)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metoda reprezentacyjna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 875

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: losowanie warstwowe, alokacja prób w warstwach, wady alokacji z próby, estymacja średniej arytmetycznej...

Statystyka matematyczna - tablice

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4494

W pliku tym znajdują się 3 tablice prezentujące takie zagadnienia jak: tablica wartości rozkładu t studenta, tablica wartości rozkładu chi kwadrat oraz tablica dystrybuanty rozkładu normalnego standaryzowanego. ...