Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 285

Decyzje cenowe, ściąga Rogoda UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1673

ściąga na egzamin z p.Rogodą Decyzja cenowa-wybór dokonany w zakresie sposobu ukształtowania ceny oraz jej wysokości Strategia cenowa-długoterminowa koncepcja służąca do zrealizowania celów w zakresie cen Rodzaje:*statyczne:nie odnoszą się do zmian;*dynamiczne-biorą pod uwagę zmianę popytu w czasie...

Systemy podatkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1890

Systemy podatkowe 1.Podstawowe pojęcia. Dochody z tytułu opodatkowania stanowią, podstawę gospodarki budżetowej państwa, służą finansowaniu wydatków publicznych. Podatek w sensie ekonomicznym, jest to ciężar, który ponoszą podmioty istniejące poza państwem lub inne związki publicznoprawne na rzecz...

Operacje pokojowe ONZ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3556

W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: rodzaje operacji pokojowych, misje obserwacyjne, charakter misji pokojowych, rada bezpieczeństwa, personel wojskowy i cywilny ONZ. Ponadto w treści dokumentu spotkać można się z takimi pojęciami jak: siły pokojowe, pola działalnośc...

Marketing międzynarodowy - postawy kierownictwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 6608

Marketing międzynarodowy Marketing MiędzynarodowyLiteratura: Sznajder – „Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym” Sznajder – „Euromarketing” Gołębiewski – „Przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna” Salcuse – „Negocjacje na rynkach międzynarodowych” Marketing to pro...

ONZ - Operacje pokojowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2170

ONZ Operacje pokojowe Narodów ZjednoczonychOperacje pokojowe mają na celu utrzymanie lub przywrócenie pokoju i bezpieczeństwa na obszarze konfliktów międzynarodowych. Zazwyczaj zakładają one użycie personelu wojskowego (tzw. Błękitnych he...

Antysemityzm - przyczyny powstania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1386

Antysemityzm Czy można powiedzieć, że antysemityzm w XX wieku ma uzasadnione przyczyny? Pomiędzy rokiem 250 a 1948 Żydzi byli wygnani z ponad 80 krajów (m.in. Wielka Brytania, Francja, Austria, Niemcy, Litwa, Hiszpania, Portugalia i inne); przeciętnie jedno wypędzenie co 21 lat. Trudno znaleźć rze...

Finanse międzynarodowe - krzyżowy kurs kupna i sprzedaży

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3703

Finanse międzynarodowe - zadania Ile wynosić będzie krzyżowy kurs kupna i sprzedaży CHF/JPY (JPY za 1 CHF), jeżeli USD/JPY 109,26 – 109,29 (1 USD = 109,26 – 109,29 JPY) USD/CHF 1,2774 – 1,2778 (1 USD = 1,2774 – 1,2778 CHF)Banki kwotują następujące kursy USD/DKK (

Systemy i …wyborcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Rafał Lisiakiewicz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wybory są ważne gdy są:  Cykliczne  Równe  Wolne  Rywalizacyjne Wolność oznacza przeciwieństwo przymusu. Szanse nigdy nie będą równe:  Pieniądze  Sprawowanie władzy  Niby żyjemy w systemie wolnym i każdy ma prawo zaistnieć w polityce ale w praktyce pieniądze i pozycja determinują ...

Systemy partyjne z Europy Środkowo-Wschodniej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Rafał Lisiakiewicz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

W większości państw Europy Środkowo-Wschodniej występuje parlamentaryzm. W różnym stopniu poddano go zabiegowa racjonalizacji np. po przez klauzulę zaporową. Rumunia jest jedynym państwem post komunistycznym gdzie istnieje semiprezydencjalizm.  Prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji ...

Państwo prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Rafał Lisiakiewicz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Konstytucja RP: ust. 2 „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej” „będziemy niewolnikami prawa abyśmy mogli być wolni” „bez prawa nie może być prawdziwej wolności” Koncepcja państwa prawa ukształtowała się w niemieckiej myśl...