Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 281

Przedstawicielstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1498

Omawiane w niej zagadnienia to: przesłanki skuteczności przedstawicielstwa, pełnomocnictwo PRZEDSTAWICIELSTWO §1. ISTOTA PRZEDSTAWICIELSTWA I JEGO RODZAJE Przedstawicielstwo polega na tym, że jedna osoba (przedstawiciel) dokonuje w imieniu drugiej osoby (reprezentowanego) czynności prawnej, któr...

Makroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

Pierwszy z nich liczy 71 stron. Z jego treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: dochód narodowy, metody liczenia PKB, dochód nominalny i realny, gospodarka otwarta, popyt globalny, paradoks zapobiegliwości, pieniądz, banki, polityka pieniężna. Drugi plik liczy stronę, jego treść op...

Pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2009

Wszystkie pytania, uporządkowane i ze spisem treści! Tadeusz Paleczny 1.Krótko scharakteryzować podejście strukturalne do analizy SM.      Podejście strukturalne do analizy stosunków międzynarodowych przede wszystkim ukazuje złożone sieci relacji oraz stara się odkryć mechanizmy ich tworzenia i funk...

Historia filozofii notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia filozofii
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1715

Dotyczą początkowego okresu w historii filozofii starożytnej. Filozofowie w niej opisani to m.in.: Tales z Miletu, Pitagoras, Sofiści, Sokrates, Platon i inni. I okres filozofii Starożytnej TALES Z MILETU Mówi się, że przepowiedział zaćmienie słońca. Zaliczany jest do filozofów szkoły jońskiej Tal...

Personel - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1533

Dzięki jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: rola systemu oceniania pracowników w działalności personalnej, sprawne prowadzenie procesu oceniania pracowników, prawa występujące przy ocenianiu ludzi, zalety doboru oceniających. Oprócz tego porusza takie zagadnienia, jak: kryt...

Listy z języka niemieckiego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

Liebe Sonia, vielen Dank für deinen Brief. Ich habe mich sehr darüber gefreut. In dem letzten Monat bin ich mit meiner Familie umgezogen. Jetzt wohnen wir in Wieliczka. Unsere Wohnung ist in sie erste Etage. Es ist groβ und hell. Die Wohnung hat 120 qm groβ und es hat einen Balkon. Unsere Wohnung ...

Prawo handowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 3577

Ma objętość 4 strony zapisana w formacie doc. Przeznaczona dla studentów SUM zaocznych, ale oczywiście wszyscy mogą korzystać. Notatka dotyczy prawa handlowego. Znajdziecie tutaj wyjaśnione pojęcia takie jak: Zasady powiązania bilansów, amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna. Dowiecie się równ...

System emerytalny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1491

17 stron notatki na temat systemu emerytalnego - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Zagadnienia poruszane w notatce to np: prawne podstawy reformy, przyczyny reformy, konstrukcja obecnego systemu, źródła emerytury, wiekowy udział uczestników reformy, emerytury pomostowe, pierwszy filar ZUS, drugi f...

Intelligent Business - słownictwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2415

Są to słówka i zasady przydatne w angielskim w biznesie. Aid - assistance given to a country or organization in difficulty Awesome - huge B2B - refers to any business or correspondence between two companies Bid - an offer to buy sth at a stated price (offer) Boycott - a protest where people refuse...

Czasowniki nieregularne - tabelka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1218

INFINITIV IMPERFECT PARTIZIP II backen (piec) buk/backte gebacken befehlen (rozkazywac) befahl befohlen beginnen (zaczynac) begann begonnen beiβen (gryźc) biss gebissen beweisen (udowonic) bewies bewiesen bewerben sich (ubiegac się) bewarb beworben biegen (wygiąc, skręcic) bog hat/ist gebogen biet...